పెద్ద జంతువులు     
Animais de grande porte

-

o jacaré +

పెద్ద మొసలి

-

os chifres +

దుప్పి కొమ్ములు

-

o babuíno +

బబూన్

-

o urso +

ఎలుగుబంటి

-

o búfalo +

గేదె

-

o camelo +

ఒంటె

-

a chita +

చిరుత

-

a vaca +

గోవు

-

o crocodilo +

మొసలి

-

o dinossauro +

డైనోసార్

-

o burro +

గాడిద

-

o dragão +

డ్రాగన్

-

o elefante +

ఏనుగు

-

a girafa +

జిరాఫీ

-

o gorila +

గొరిల్లా

-

o hipopótamo +

హిప్పో

-

o cavalo +

గుర్రము

-

o canguru +

కంగారూ

-

o leopardo +

చిఱుతపులి

-

o leão +

సింహము

-

a lhama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

o lince +

శివంగి

-

o monstro +

భూతము

-

o alce +

దుప్పి

-

o avestruz +

నిప్పుకోడి

-

o panda +

పెద్ద జంతువు

-

o porco +

పంది

-

o urso polar +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

o puma +

చిరుతపులి

-

o rinoceronte +

రైనో

-

o veado +

మగ జింక

-

o tigre +

పులి

-

a morsa +

నీటి గుర్రము

-

o cavalo selvagem +

అడవి గుర్రం

-

a zebra +

చారల గుర్రము

-
o jacaré
పెద్ద మొసలి

-
os chifres
దుప్పి కొమ్ములు

-
o babuíno
బబూన్

-
o urso
ఎలుగుబంటి

-
o búfalo
గేదె

-
o camelo
ఒంటె

-
a chita
చిరుత

-
a vaca
గోవు

-
o crocodilo
మొసలి

-
o dinossauro
డైనోసార్

-
o burro
గాడిద

-
o dragão
డ్రాగన్

-
o elefante
ఏనుగు

-
a girafa
జిరాఫీ

-
o gorila
గొరిల్లా

-
o hipopótamo
హిప్పో

-
o cavalo
గుర్రము

-
o canguru
కంగారూ

-
o leopardo
చిఱుతపులి

-
o leão
సింహము

-
a lhama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
o lince
శివంగి

-
o monstro
భూతము

-
o alce
దుప్పి

-
o avestruz
నిప్పుకోడి

-
o panda
పెద్ద జంతువు

-
o porco
పంది

-
o urso polar
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
o puma
చిరుతపులి

-
o rinoceronte
రైనో

-
o veado
మగ జింక

-
o tigre
పులి

-
a morsa
నీటి గుర్రము

-
o cavalo selvagem
అడవి గుర్రం

-
a zebra
చారల గుర్రము