సాంకేతిక విజ్ఞానం     
Tecnologia

-

a bomba de ar

గాలి పంపు

-

a foto aérea

ఏరియల్ ఫోటో

-

o rolamento de esferas

బాల్ బేరింగ్

-

a bateria

బ్యాటరీ

-

a corrente de bicicleta

సైకిల్ చైన్

-

o cabo

కేబుల్

-

a bobina de cabo

కేబుల్ రీల్

-

a câmera

కెమెరా

-

o cassete

క్యాసెట్

-

o carregador

నిందారోపణలు చేయువాడు

-

a cabine

యుద్ధ రంగము

-

a roda dentada

కాగ్ వీల్

-

o fechamento de combinação

కలయిక తాళము

-

o computador

కంప్యూటర్

-

o guindaste

క్రేను

-

a área de trabalho

డెస్క్ టాప్

-

a sonda de perfuração

రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-

o drive / a unidade de disco

డ్రైవ్

-

o dvd

డివిడి

-

o motor elétrico

విద్యుత్ మోటారు

-

a energia

శక్తి

-

a escavadora

త్రవ్వు పరికరము

-

o aparelho de fax

ఫాక్స్ మెషిన్

-

a câmera de filme

సినిమా కెమెరా

-

o disquete

ఫ్లాపీ డిస్క్

-

os óculos de proteção

కళ్ళద్దాలు

-

o disco rígido

హార్డ్ డిస్క్

-

o joystick

జాయ్ స్టిక్

-

a chave

తాళం చెవి

-

o desembarque

దిగుట

-

o laptop

ల్యాప్ టాప్

-

o cortador de grama

పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-

a lente

కటకము

-

a máquina

యంత్రము

-

a hélice marítima

సముద్ర ప్రొపెలెర్

-

a mina

గని

-

a extensão

బహుళ సాకెట్

-

a impressora

ముద్రణ యంత్రము

-

o programa

కార్యక్రమము

-

a hélice

ప్రొపెలెర్

-

a bomba

పంపు

-

o toca-discos

టేపు రికార్డర్

-

o controlo remoto

రిమోట్ కంట్రోల్

-

o robô

రోబోట్

-

a antena de satélite

ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

-

a máquina de costura

కుట్టు యంత్రము

-

o (filme de) slide

స్లయిడ్ చిత్రం

-

a tecnologia solar

సోలార్ టెక్నాలజీ

-

o ônibus espacial

అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-

o rolo compressor

ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-

a suspensão

ఎత్తివేయుట

-

o interruptor

స్విచ్

-

a fita métrica

టేప్ కొలత

-

a tecnologia

సాంకేతిక విజ్ఞానము

-

o telefone

టెలిఫోన్

-

a lente teleobjetiva

టెలిఫోన్ కటకము

-

o telescópio

టెలిస్కోప్

-

a unidade flash usb

యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-

a válvula

కవాటము

-

a câmera de vídeo

వీడియో కెమెరా

-

a tensão

వోల్టేజ్

-

a roda d'água

నీటి చక్రం

-

a turbina eólica

విండ్ టర్బైన్

-

o moinho de vento

గాలి మర

-
a bomba de ar
గాలి పంపు

-
a foto aérea
ఏరియల్ ఫోటో

-
o rolamento de esferas
బాల్ బేరింగ్

-
a bateria
బ్యాటరీ

-
a corrente de bicicleta
సైకిల్ చైన్

-
o cabo
కేబుల్

-
a bobina de cabo
కేబుల్ రీల్

-
a câmera
కెమెరా

-
o cassete
క్యాసెట్

-
o carregador
నిందారోపణలు చేయువాడు

-
a cabine
యుద్ధ రంగము

-
a roda dentada
కాగ్ వీల్

-
o fechamento de combinação
కలయిక తాళము

-
o computador
కంప్యూటర్

-
o guindaste
క్రేను

-
a área de trabalho
డెస్క్ టాప్

-
a sonda de perfuração
రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-
o drive / a unidade de disco
డ్రైవ్

-
o dvd
డివిడి

-
o motor elétrico
విద్యుత్ మోటారు

-
a energia
శక్తి

-
a escavadora
త్రవ్వు పరికరము

-
o aparelho de fax
ఫాక్స్ మెషిన్

-
a câmera de filme
సినిమా కెమెరా

-
o disquete
ఫ్లాపీ డిస్క్

-
os óculos de proteção
కళ్ళద్దాలు

-
o disco rígido
హార్డ్ డిస్క్

-
o joystick
జాయ్ స్టిక్

-
a chave
తాళం చెవి

-
o desembarque
దిగుట

-
o laptop
ల్యాప్ టాప్

-
o cortador de grama
పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-
a lente
కటకము

-
a máquina
యంత్రము

-
a hélice marítima
సముద్ర ప్రొపెలెర్

-
a mina
గని

-
a extensão
బహుళ సాకెట్

-
a impressora
ముద్రణ యంత్రము

-
o programa
కార్యక్రమము

-
a hélice
ప్రొపెలెర్

-
a bomba
పంపు

-
o toca-discos
టేపు రికార్డర్

-
o controlo remoto
రిమోట్ కంట్రోల్

-
o robô
రోబోట్

-
a antena de satélite
ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

-
a máquina de costura
కుట్టు యంత్రము

-
o (filme de) slide
స్లయిడ్ చిత్రం

-
a tecnologia solar
సోలార్ టెక్నాలజీ

-
o ônibus espacial
అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-
o rolo compressor
ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-
a suspensão
ఎత్తివేయుట

-
o interruptor
స్విచ్

-
a fita métrica
టేప్ కొలత

-
a tecnologia
సాంకేతిక విజ్ఞానము

-
o telefone
టెలిఫోన్

-
a lente teleobjetiva
టెలిఫోన్ కటకము

-
o telescópio
టెలిస్కోప్

-
a unidade flash usb
యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-
a válvula
కవాటము

-
a câmera de vídeo
వీడియో కెమెరా

-
a tensão
వోల్టేజ్

-
a roda d'água
నీటి చక్రం

-
a turbina eólica
విండ్ టర్బైన్

-
o moinho de vento
గాలి మర