కారు     
Carro

-

o filtro de ar +

గాలి వడపోత

-

a avaria / a pane +

విచ్ఛిన్నత

-

o trailer +

యాత్రా వాహనము

-

a bateria do automóvel +

కారు బ్యాటరీ

-

a cadeirinha (infantil) +

పిల్లల సీటు

-

o dano +

హాని

-

o diesel +

డీజిల్

-

o tubo de escape +

ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-

o pneu murcho/furado +

ఫ్లాట్ టైర్

-

o posto de gasolina +

గ్యాస్ స్టేషన్

-

o farol +

వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-

o capô +

టోపీ

-

o macaco (mecânico) +

జాకీ

-

a lata / o tanque +

జెర్రీ క్యాన్

-

o ferro-velho +

జంక్ యార్డు

-

a parte traseira +

వెనుక భాగము

-

a luz traseira +

వెనుక లైటు

-

o espelho retrovisor +

వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-

o passeio +

సవారీ

-

o aro +

రిమ్ము

-

a vela de ignição +

స్పార్క్ ప్లగ్

-

o tacômetro +

ట్యాకో మీటర్

-

o bilhete +

టికెట్

-

o pneu +

టైరు

-

o serviço de reboque +

రహదారి సేవ

-

o carro antigo +

పాతకాలపు కారు

-

a roda +

చక్రము

-
o filtro de ar
గాలి వడపోత

-
a avaria / a pane
విచ్ఛిన్నత

-
o trailer
యాత్రా వాహనము

-
a bateria do automóvel
కారు బ్యాటరీ

-
a cadeirinha (infantil)
పిల్లల సీటు

-
o dano
హాని

-
o diesel
డీజిల్

-
o tubo de escape
ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-
o pneu murcho/furado
ఫ్లాట్ టైర్

-
o posto de gasolina
గ్యాస్ స్టేషన్

-
o farol
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-
o capô
టోపీ

-
o macaco (mecânico)
జాకీ

-
a lata / o tanque
జెర్రీ క్యాన్

-
o ferro-velho
జంక్ యార్డు

-
a parte traseira
వెనుక భాగము

-
a luz traseira
వెనుక లైటు

-
o espelho retrovisor
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-
o passeio
సవారీ

-
o aro
రిమ్ము

-
a vela de ignição
స్పార్క్ ప్లగ్

-
o tacômetro
ట్యాకో మీటర్

-
o bilhete
టికెట్

-
o pneu
టైరు

-
o serviço de reboque
రహదారి సేవ

-
o carro antigo
పాతకాలపు కారు

-
a roda
చక్రము