కళాత్మకత     
Arquitetura

-

a arquitetura +

శిల్పకళ

-

a arena +

కార్యక్షేత్రం

-

o celeiro +

గాదె

-

o barroco +

శిల్పకళాశైలి

-

o bloco +

బ్లాకు

-

a casa de tijolo (de alvenaria) +

ఇటుకల ఇల్లు

-

a ponte +

వంతెన

-

o edifício +

భవనము

-

o castelo +

కోట

-

a catedral +

కేథడ్రాల్

-

a coluna +

కాలమ్

-

o canteiro de obras +

నిర్మాణ స్థలం

-

a cúpula +

గుమ్మటపు కప్పు

-

a fachada +

ప్రవేశద్వారం

-

o estádio de futebol +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

o forte +

కోట

-

a aresta +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

o portão +

ప్రవేశద్వారము

-

a casa em enxaimel +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

o farol +

లైట్ హౌస్

-

o monumento +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

a mesquita +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

o obelisco +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

o edifício de escritórios +

కార్యాలయ భవనము

-

o telhado +

ఇంటి పైకప్పు

-

a ruína +

శిథిలము

-

o andaime +

మంచె

-

o arranha-céu +

ఆకాశహర్మం

-

a ponte pênsil +

వేలాడే వంతెన

-

o azulejo +

చదరపు పెంకు

-
a arquitetura
శిల్పకళ

-
a arena
కార్యక్షేత్రం

-
o celeiro
గాదె

-
o barroco
శిల్పకళాశైలి

-
o bloco
బ్లాకు

-
a casa de tijolo (de alvenaria)
ఇటుకల ఇల్లు

-
a ponte
వంతెన

-
o edifício
భవనము

-
o castelo
కోట

-
a catedral
కేథడ్రాల్

-
a coluna
కాలమ్

-
o canteiro de obras
నిర్మాణ స్థలం

-
a cúpula
గుమ్మటపు కప్పు

-
a fachada
ప్రవేశద్వారం

-
o estádio de futebol
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
o forte
కోట

-
a aresta
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
o portão
ప్రవేశద్వారము

-
a casa em enxaimel
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
o farol
లైట్ హౌస్

-
o monumento
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
a mesquita
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
o obelisco
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
o edifício de escritórios
కార్యాలయ భవనము

-
o telhado
ఇంటి పైకప్పు

-
a ruína
శిథిలము

-
o andaime
మంచె

-
o arranha-céu
ఆకాశహర్మం

-
a ponte pênsil
వేలాడే వంతెన

-
o azulejo
చదరపు పెంకు