చిన్న జంతువులు     
Animais de pequeno porte

-

a formiga +

చీమ

-

o besouro +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

o pássaro +

పక్షి

-

a gaiola (de pássaro) +

పక్షి పంజరం

-

a casa de pássaro +

పక్షి గూడు

-

o zangão +

బంబుల్ ఈగ

-

a borboleta +

సీతాకోకచిలుక

-

a lagarta +

గొంగళి పురుగు

-

a centopeia +

శతపాదులు

-

o caranguejo +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

a mosca +

ఈగ

-

o sapo +

కప్ప

-

o peixe-dourado +

బంగారు చేప

-

o gafanhoto +

మిడత

-

o porquinho-da-índia +

గినియా పంది

-

o hamster +

సీమ ఎలుక

-

o ouriço +

ముళ్ల పంది

-

o beija-flor +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

a iguana +

ఉడుము

-

o inseto +

కీటకము

-

a água-viva +

జెల్లీ చేప

-

o gatinho +

పిల్లి పిల్ల

-

a joaninha +

నల్లి

-

o lagarto +

బల్లి

-

o piolho +

పేను

-

a marmota +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

o mosquito +

దోమ

-

o camundongo +

ఎలుక

-

a ostra +

ఆయిస్టర్

-

o escorpião +

తేలు

-

o cavalo-marinho +

సముద్రపు గుర్రము

-

a concha +

గుల్ల

-

o camarão +

రొయ్య చేప

-

a aranha +

సాలీడు

-

a teia de aranha +

సాలీడు జాలము

-

a estrela do mar +

తార చేప

-

a vespa +

కందిరీగ

-
a formiga
చీమ

-
o besouro
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
o pássaro
పక్షి

-
a gaiola (de pássaro)
పక్షి పంజరం

-
a casa de pássaro
పక్షి గూడు

-
o zangão
బంబుల్ ఈగ

-
a borboleta
సీతాకోకచిలుక

-
a lagarta
గొంగళి పురుగు

-
a centopeia
శతపాదులు

-
o caranguejo
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
a mosca
ఈగ

-
o sapo
కప్ప

-
o peixe-dourado
బంగారు చేప

-
o gafanhoto
మిడత

-
o porquinho-da-índia
గినియా పంది

-
o hamster
సీమ ఎలుక

-
o ouriço
ముళ్ల పంది

-
o beija-flor
హమ్మింగ్ పక్షి

-
a iguana
ఉడుము

-
o inseto
కీటకము

-
a água-viva
జెల్లీ చేప

-
o gatinho
పిల్లి పిల్ల

-
a joaninha
నల్లి

-
o lagarto
బల్లి

-
o piolho
పేను

-
a marmota
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
o mosquito
దోమ

-
o camundongo
ఎలుక

-
a ostra
ఆయిస్టర్

-
o escorpião
తేలు

-
o cavalo-marinho
సముద్రపు గుర్రము

-
a concha
గుల్ల

-
o camarão
రొయ్య చేప

-
a aranha
సాలీడు

-
a teia de aranha
సాలీడు జాలము

-
a estrela do mar
తార చేప

-
a vespa
కందిరీగ