మొక్కలు     
Plante

-

bambus +

వెదురు

-

floare +

పూయు

-

buchet de flori +

పువ్వుల గుత్తి

-

ramură +

శాఖ

-

faşă +

మొగ్గ

-

cactus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

trifoi +

విలాసవంతమైన

-

con +

శంఖు ఆకారం

-

albăstrea +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

șofran +

కుంకుమ పువ్వు

-

narcisa +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

margaretă +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

păpădie +

డాండెలైన్

-

floare +

పువ్వు

-

frunziş +

దళములు

-

cereale +

ధాన్యము

-

iarba +

గడ్డి

-

creştere +

పెరుగుదల

-

zambilă +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

gazon +

పచ్చిక బయలు

-

crin +

లిల్లీ పుష్పము

-

seminţe de in +

అవిశ విత్తులు

-

ciupercă +

పుట్టగొడుగు

-

măslin +

ఆలివ్ చెట్టు

-

palmier +

పామ్ చెట్టు

-

trei fraţi pătaţi +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

piersic +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

plante +

మొక్క

-

mac +

గసగసాలు

-

rădăcina +

వేరు

-

trandafir +

గులాబీ

-

seminţe +

విత్తనం

-

ghiocel +

మంచుబిందువు

-

floarea-soarelui +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

ghimpe +

ముల్లు

-

trunchi +

మొండెము

-

laleaua +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

nufărul +

నీటి కలువ

-

grâu +

గోధుమలు

-
bambus
వెదురు

-
floare
పూయు

-
buchet de flori
పువ్వుల గుత్తి

-
ramură
శాఖ

-
faşă
మొగ్గ

-
cactus
బ్రహ్మ జెముడు

-
trifoi
విలాసవంతమైన

-
con
శంఖు ఆకారం

-
albăstrea
కార్న్ ఫ్లవర్

-
șofran
కుంకుమ పువ్వు

-
narcisa
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
margaretă
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
păpădie
డాండెలైన్

-
floare
పువ్వు

-
frunziş
దళములు

-
cereale
ధాన్యము

-
iarba
గడ్డి

-
creştere
పెరుగుదల

-
zambilă
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
gazon
పచ్చిక బయలు

-
crin
లిల్లీ పుష్పము

-
seminţe de in
అవిశ విత్తులు

-
ciupercă
పుట్టగొడుగు

-
măslin
ఆలివ్ చెట్టు

-
palmier
పామ్ చెట్టు

-
trei fraţi pătaţi
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
piersic
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
plante
మొక్క

-
mac
గసగసాలు

-
rădăcina
వేరు

-
trandafir
గులాబీ

-
seminţe
విత్తనం

-
ghiocel
మంచుబిందువు

-
floarea-soarelui
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
ghimpe
ముల్లు

-
trunchi
మొండెము

-
laleaua
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
nufărul
నీటి కలువ

-
grâu
గోధుమలు