కళలు     
Arte

-

aplauze +

ప్రశంస

-

artă +

కళ

-

arc +

విల్లు

-

pensula +

బ్రష్

-

carte de colorat +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

dansator +

నర్తకి

-

desen +

డ్రాయింగ్

-

galeria +

గ్యాలరీ

-

geam +

గాజు కిటికీ

-

graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

artizanat +

హస్తకళ

-

mozaic +

మొజాయిక్

-

mural +

కుడ్య చిత్రము

-

muzeu +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

performanţă +

పనితీరు

-

imaginea +

బొమ్మ

-

poezie +

పద్యము

-

sculptură +

శిల్పము

-

cântec +

పాట

-

statuie +

ప్రతిమ

-

acuarelă +

నీటి రంగు

-
aplauze
ప్రశంస

-
artă
కళ

-
arc
విల్లు

-
pensula
బ్రష్

-
carte de colorat
కలరింగ్ పుస్తకము

-
dansator
నర్తకి

-
desen
డ్రాయింగ్

-
galeria
గ్యాలరీ

-
geam
గాజు కిటికీ

-
graffiti
గ్రాఫిటీ

-
artizanat
హస్తకళ

-
mozaic
మొజాయిక్

-
mural
కుడ్య చిత్రము

-
muzeu
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
performanţă
పనితీరు

-
imaginea
బొమ్మ

-
poezie
పద్యము

-
sculptură
శిల్పము

-
cântec
పాట

-
statuie
ప్రతిమ

-
acuarelă
నీటి రంగు