వాతావరణము     
Vreme

-

barometru

భారమితి

-

nor

మేఘము

-

rece

చల్లని

-

semilună

చంద్రవంక

-

întuneric

చీకటి

-

secetă

కరువు

-

pământ

భూమి

-

ceaţă

పొగమంచు

-

îngheţ

గడ్డకట్టిన మంచు

-

polei

ధృవప్రాంతము

-

căldură

ఉష్ణము

-

uragan

సుడిగాలి

-

sloi de gheaţă

ఐసికల్

-

trăsnet

మెఱుపు

-

meteorit

ఉల్కాపాతం

-

lună

చంద్రుడు

-

curcubeu

హరివిల్లు

-

picătură de ploaie

వర్షపు బిందువు

-

zăpadă

మంచు

-

fulg de nea

స్నోఫ్లేక్

-

om de zapadă

మంచు మనిషి

-

stea

నక్షత్రం

-

furtună

తుఫాను

-

rezisțență la variații de tensiune

తుఫాను వేగము

-

soare

సూర్యుడు

-

rază de soare

సూర్యకిరణము

-

apus de soare

సూర్యాస్తమయము

-

termometru

ఉష్ణమాని

-

furtună

ఉరుము

-

amurg

కను చీకటి

-

vreme

వాతావరణము

-

condiţii de umiditate

తడి పరిస్థితులు

-

vânt

గాలి

-
barometru
భారమితి

-
nor
మేఘము

-
rece
చల్లని

-
semilună
చంద్రవంక

-
întuneric
చీకటి

-
secetă
కరువు

-
pământ
భూమి

-
ceaţă
పొగమంచు

-
îngheţ
గడ్డకట్టిన మంచు

-
polei
ధృవప్రాంతము

-
căldură
ఉష్ణము

-
uragan
సుడిగాలి

-
sloi de gheaţă
ఐసికల్

-
trăsnet
మెఱుపు

-
meteorit
ఉల్కాపాతం

-
lună
చంద్రుడు

-
curcubeu
హరివిల్లు

-
picătură de ploaie
వర్షపు బిందువు

-
zăpadă
మంచు

-
fulg de nea
స్నోఫ్లేక్

-
om de zapadă
మంచు మనిషి

-
stea
నక్షత్రం

-
furtună
తుఫాను

-
rezisțență la variații de tensiune
తుఫాను వేగము

-
soare
సూర్యుడు

-
rază de soare
సూర్యకిరణము

-
apus de soare
సూర్యాస్తమయము

-
termometru
ఉష్ణమాని

-
furtună
ఉరుము

-
amurg
కను చీకటి

-
vreme
వాతావరణము

-
condiţii de umiditate
తడి పరిస్థితులు

-
vânt
గాలి