వాతావరణము     
Vreme

-

barometru +

భారమితి

-

nor +

మేఘము

-

rece +

చల్లని

-

semilună +

చంద్రవంక

-

întuneric +

చీకటి

-

secetă +

కరువు

-

pământ +

భూమి

-

ceaţă +

పొగమంచు

-

îngheţ +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

polei +

ధృవప్రాంతము

-

căldură +

ఉష్ణము

-

uragan +

సుడిగాలి

-

sloi de gheaţă +

ఐసికల్

-

trăsnet +

మెఱుపు

-

meteorit +

ఉల్కాపాతం

-

lună +

చంద్రుడు

-

curcubeu +

హరివిల్లు

-

picătură de ploaie +

వర్షపు బిందువు

-

zăpadă +

మంచు

-

fulg de nea +

స్నోఫ్లేక్

-

om de zapadă +

మంచు మనిషి

-

stea +

నక్షత్రం

-

furtună +

తుఫాను

-

rezisțență la variații de tensiune +

తుఫాను వేగము

-

soare +

సూర్యుడు

-

rază de soare +

సూర్యకిరణము

-

apus de soare +

సూర్యాస్తమయము

-

termometru +

ఉష్ణమాని

-

furtună +

ఉరుము

-

amurg +

కను చీకటి

-

vreme +

వాతావరణము

-

condiţii de umiditate +

తడి పరిస్థితులు

-

vânt +

గాలి

-
barometru
భారమితి

-
nor
మేఘము

-
rece
చల్లని

-
semilună
చంద్రవంక

-
întuneric
చీకటి

-
secetă
కరువు

-
pământ
భూమి

-
ceaţă
పొగమంచు

-
îngheţ
గడ్డకట్టిన మంచు

-
polei
ధృవప్రాంతము

-
căldură
ఉష్ణము

-
uragan
సుడిగాలి

-
sloi de gheaţă
ఐసికల్

-
trăsnet
మెఱుపు

-
meteorit
ఉల్కాపాతం

-
lună
చంద్రుడు

-
curcubeu
హరివిల్లు

-
picătură de ploaie
వర్షపు బిందువు

-
zăpadă
మంచు

-
fulg de nea
స్నోఫ్లేక్

-
om de zapadă
మంచు మనిషి

-
stea
నక్షత్రం

-
furtună
తుఫాను

-
rezisțență la variații de tensiune
తుఫాను వేగము

-
soare
సూర్యుడు

-
rază de soare
సూర్యకిరణము

-
apus de soare
సూర్యాస్తమయము

-
termometru
ఉష్ణమాని

-
furtună
ఉరుము

-
amurg
కను చీకటి

-
vreme
వాతావరణము

-
condiţii de umiditate
తడి పరిస్థితులు

-
vânt
గాలి