కళాత్మకత     
Arhitectură

-

arhitectura +

శిల్పకళ

-

arena +

కార్యక్షేత్రం

-

hambar +

గాదె

-

baroc +

శిల్పకళాశైలి

-

bloc +

బ్లాకు

-

caramida casa +

ఇటుకల ఇల్లు

-

pod +

వంతెన

-

clădire +

భవనము

-

castel +

కోట

-

catedrala +

కేథడ్రాల్

-

coloana +

కాలమ్

-

construirea site-ului +

నిర్మాణ స్థలం

-

dom +

గుమ్మటపు కప్పు

-

faţadă +

ప్రవేశద్వారం

-

stadionul de fotbal +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

fort +

కోట

-

fronton +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

poartă +

ప్రవేశద్వారము

-

casa pe jumătate din lemn +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

far +

లైట్ హౌస్

-

monument +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

moschee +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

obelisc +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

cladire de birouri +

కార్యాలయ భవనము

-

acoperiş +

ఇంటి పైకప్పు

-

ruina +

శిథిలము

-

schela +

మంచె

-

zgârie-nori +

ఆకాశహర్మం

-

pod suspendat +

వేలాడే వంతెన

-

țiglă +

చదరపు పెంకు

-
arhitectura
శిల్పకళ

-
arena
కార్యక్షేత్రం

-
hambar
గాదె

-
baroc
శిల్పకళాశైలి

-
bloc
బ్లాకు

-
caramida casa
ఇటుకల ఇల్లు

-
pod
వంతెన

-
clădire
భవనము

-
castel
కోట

-
catedrala
కేథడ్రాల్

-
coloana
కాలమ్

-
construirea site-ului
నిర్మాణ స్థలం

-
dom
గుమ్మటపు కప్పు

-
faţadă
ప్రవేశద్వారం

-
stadionul de fotbal
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
fort
కోట

-
fronton
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
poartă
ప్రవేశద్వారము

-
casa pe jumătate din lemn
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
far
లైట్ హౌస్

-
monument
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
moschee
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
obelisc
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
cladire de birouri
కార్యాలయ భవనము

-
acoperiş
ఇంటి పైకప్పు

-
ruina
శిథిలము

-
schela
మంచె

-
zgârie-nori
ఆకాశహర్మం

-
pod suspendat
వేలాడే వంతెన

-
țiglă
చదరపు పెంకు