జంతువులు     
Животные

-

овчарка немецкая
ovcharka nemetskaya

జర్మన్ షెపర్డ్

-

клюв
klyuv

పక్షిముక్కు

-

бобр
bobr

ఉభయచరము

-

укус
ukus

కాటు

-

кабан
kaban

మగ పంది

-

клетка
kletka

పంజరము

-

телёнок
telonok

కోడెదూడ

-

кот
kot

పిల్లి

-

цыплёнок
tsyplonok

అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల

-

олень
olen'

జింక

-

собака
sobaka

కుక్క

-

дельфин
del'fin

తిమింగలము

-

утка
utka

బాతు

-

орёл
orol

గరుడపక్షి

-

фламинго
flamingo

రాజహంస

-

жеребёнок
zherebonok

గాడిదపిల్ల

-

корм
korm

ఆహారము

-

лиса
lisa

నక్క

-

заяц
zayats

కుందేలు

-

курица
kuritsa

ఆడకోడి

-

цапля
tsaplya

నారాయణపక్షి

-

рог
rog

కొమ్ము

-

подкова
podkova

గుర్రపు నాడా

-

ягнёнок
yagnonok

గొఱ్ఱె పిల్ల

-

поводок
povodok

వేటగాడు

-

омар
omar

ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత

-

любовь к животным
lyubov' k zhivotnym

జంతువుల ప్రేమ

-

намордник
namordnik

తుపాకీ గొట్టము

-

гнездо
gnezdo

పక్షిగూడు

-

сова
sova

గుడ్ల గూబ

-

павлин
pavlin

నెమలి

-

пеликан
pelikan

గూడకొంగ

-

пингвин
pingvin

కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి

-

домашнее животное
domashneye zhivotnoye

పెంపుడు జంతువు

-

голубь
golub'

పావురము

-

кролик
krolik

కుందేలు

-

петух
petukh

పుంజు

-

морской лев
morskoy lev

సముద్ర సింహము

-

чайка
chayka

సముద్రపు కాకి

-

тюлень
tyulen'

ఉభయచరము

-

овца
ovtsa

గొర్రె

-

змея
zmeya

పాము

-

аист
aist

కొంగ

-

форель
forel'

జల్ల చేప

-

индюк
indyuk

సీమ కోడి

-

черепаха
cherepakha

సముద్రపు తాబేలు

-

коршун
korshun

రాబందు

-

волк
volk

తోడేలు

-
овчарка немецкая
ovcharka nemetskaya
జర్మన్ షెపర్డ్

-
животное
zhivotnoye
జంతువు

-
клюв
klyuv
పక్షిముక్కు

-
бобр
bobr
ఉభయచరము

-
укус
ukus
కాటు

-
кабан
kaban
మగ పంది

-
клетка
kletka
పంజరము

-
телёнок
telonok
కోడెదూడ

-
кот
kot
పిల్లి

-
цыплёнок
tsyplonok
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల

-
курица
kuritsa
కోడి

-
олень
olen'
జింక

-
собака
sobaka
కుక్క

-
дельфин
del'fin
తిమింగలము

-
утка
utka
బాతు

-
орёл
orol
గరుడపక్షి

-
перо
pero
ఈక

-
фламинго
flamingo
రాజహంస

-
жеребёнок
zherebonok
గాడిదపిల్ల

-
корм
korm
ఆహారము

-
лиса
lisa
నక్క

-
коза
koza
మేక

-
гусь
gus'
హంస

-
заяц
zayats
కుందేలు

-
курица
kuritsa
ఆడకోడి

-
цапля
tsaplya
నారాయణపక్షి

-
рог
rog
కొమ్ము

-
подкова
podkova
గుర్రపు నాడా

-
ягнёнок
yagnonok
గొఱ్ఱె పిల్ల

-
поводок
povodok
వేటగాడు

-
омар
omar
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత

-
любовь к животным
lyubov' k zhivotnym
జంతువుల ప్రేమ

-
обезьяна
obez'yana
కోతి

-
намордник
namordnik
తుపాకీ గొట్టము

-
гнездо
gnezdo
పక్షిగూడు

-
сова
sova
గుడ్ల గూబ

-
попугай
popugay
శుకము

-
павлин
pavlin
నెమలి

-
пеликан
pelikan
గూడకొంగ

-
пингвин
pingvin
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి

-
домашнее животное
domashneye zhivotnoye
పెంపుడు జంతువు

-
голубь
golub'
పావురము

-
кролик
krolik
కుందేలు

-
петух
petukh
పుంజు

-
морской лев
morskoy lev
సముద్ర సింహము

-
чайка
chayka
సముద్రపు కాకి

-
тюлень
tyulen'
ఉభయచరము

-
овца
ovtsa
గొర్రె

-
змея
zmeya
పాము

-
аист
aist
కొంగ

-
лебедь
lebed'
హంస

-
форель
forel'
జల్ల చేప

-
индюк
indyuk
సీమ కోడి

-
черепаха
cherepakha
సముద్రపు తాబేలు

-
коршун
korshun
రాబందు

-
волк
volk
తోడేలు