మతము     
Религия

-

Пасха
Paskha

ఈస్టర్ పక్షి

-

пасхальное яйцо
paskhal'noye yaytso

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

ангел
angel

దేవదూత

-

библия
bibliya

బైబిలు

-

епископ
yepiskop

మతగురువు

-

буддизм
buddizm

బౌద్ధమతం

-

христианство
khristianstvo

క్రైస్తవ మతం

-

рождественский подарок
rozhdestvenskiy podarok

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

рождественская ёлка
rozhdestvenskaya yolka

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

церковь
tserkov'

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

гроб
grob

శవపేటిక

-

распятие
raspyatiye

సిలువ బొమ్మ

-

дьявол
d'yavol

దయ్యము

-

бог
bog

దేవుడు

-

индуизм
induizm

హిందూమతము

-

ислам
islam

ఇస్లామ్ మతము

-

иудаизм
iudaizm

యూదు మతము

-

мумия
mumiya

తల్లి

-

мусульманин
musul'manin

మహమ్మదీయులు

-

папа римский
papa rimskiy

మతాధికారి

-

молитва
molitva

ప్రార్థన

-

синагога
sinagoga

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

храм
khram

ఆలయము

-

могила
mogila

సమాధి

-
Пасха
Paskha
ఈస్టర్ పక్షి

-
пасхальное яйцо
paskhal'noye yaytso
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
ангел
angel
దేవదూత

-
колокол
kolokol
గంట

-
библия
bibliya
బైబిలు

-
епископ
yepiskop
మతగురువు

-
благословение
blagosloveniye
దీవెన

-
буддизм
buddizm
బౌద్ధమతం

-
христианство
khristianstvo
క్రైస్తవ మతం

-
рождественский подарок
rozhdestvenskiy podarok
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
рождественская ёлка
rozhdestvenskaya yolka
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
церковь
tserkov'
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
гроб
grob
శవపేటిక

-
создание
sozdaniye
సృష్టి

-
распятие
raspyatiye
సిలువ బొమ్మ

-
дьявол
d'yavol
దయ్యము

-
бог
bog
దేవుడు

-
индуизм
induizm
హిందూమతము

-
ислам
islam
ఇస్లామ్ మతము

-
иудаизм
iudaizm
యూదు మతము

-
медитация
meditatsiya
ధ్యానము

-
мумия
mumiya
తల్లి

-
мусульманин
musul'manin
మహమ్మదీయులు

-
папа римский
papa rimskiy
మతాధికారి

-
молитва
molitva
ప్రార్థన

-
священник
svyashchennik
పూజారి

-
религия
religiya
మతము

-
богослужение
bogosluzheniye
సేవ

-
синагога
sinagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
храм
khram
ఆలయము

-
могила
mogila
సమాధి