సారాంశ నిబంధనలు     
Абстрактные понятия

-

реклама
reklama

ప్రకటనలు

-

стрела
strela

బాణము

-

запрет
zapret

నిషేధము

-

карьера
kar'yera

కెరీర్

-

середина
seredina

కేంద్రము

-

выбор
vybor

ఎంపిక

-

цвет
tsvet

రంగు

-

контакт
kontakt

పరిచయము

-

разрушение
razrusheniye

తిరోగమనము

-

определение
opredeleniye

నిర్వచనము

-

различие
razlichiye

వ్యత్యాసము

-

открытие
otkrytiye

ఆవిష్కరణ

-

даль
dal'

దూరము

-

разнообразие
raznoobraziye

వైవిధ్యము

-

исследование
issledovaniye

తరచి చూచుట

-

сила
sila

శక్తి

-

аромат
aromat

పరిమళము

-

свобода
svoboda

స్వాతంత్ర్యము

-

призрак
prizrak

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

высота
vysota

ఎత్తు

-

помощь
pomoshch'

సహాయము

-

убежище
ubezhishche

దాగుకొను చోటు

-

родина
rodina

స్వదేశము

-

гигиена
gigiyena

పారిశుధ్యము

-

идея
ideya

ఆలోచన

-

фантазия
fantaziya

ఊహాగానము

-

свет
svet

కాంతి

-

потеря
poterya

నష్టము

-

увеличение
uvelicheniye

పెద్దదిగా చేయుట

-

ошибка
oshibka

పొరపాటు

-

нация
natsiya

జాతి, దేశము

-

новинка
novinka

నూతనత్వము

-

вариант
variant

ఐచ్ఛికము

-

терпение
terpeniye

ఓపికపట్టడము

-

отражение
otrazheniye

ప్రతిబింబించు

-

республика
respublika

గణతంత్రరాజ్యము

-

риск
risk

ప్రమాదము

-

тайна
tayna

రహస్యము

-

пол
pol

శృంగారము

-

размер
razmer

పరిమాణము

-

успех
uspekh

విజయము

-

традиция
traditsiya

సంప్రదాయము

-

вес
ves

బరువు

-
управление
upravleniye
పరిపాలన

-
реклама
reklama
ప్రకటనలు

-
стрела
strela
బాణము

-
запрет
zapret
నిషేధము

-
карьера
kar'yera
కెరీర్

-
середина
seredina
కేంద్రము

-
выбор
vybor
ఎంపిక

-
сотрудничество
sotrudnichestvo
సహకారము

-
цвет
tsvet
రంగు

-
контакт
kontakt
పరిచయము

-
опасность
opasnost'
అపాయము

-
признание в любви
priznaniye v lyubvi
ప్రేమ ప్రకటన

-
разрушение
razrusheniye
తిరోగమనము

-
определение
opredeleniye
నిర్వచనము

-
различие
razlichiye
వ్యత్యాసము

-
трудность
trudnost'
కష్టము

-
направление
napravleniye
దిశ

-
открытие
otkrytiye
ఆవిష్కరణ

-
беспорядок
besporyadok
రుగ్మత

-
даль
dal'
దూరము

-
расстояние
rasstoyaniye
దూరము

-
разнообразие
raznoobraziye
వైవిధ్యము

-
усилие
usiliye
కృషి

-
исследование
issledovaniye
తరచి చూచుట

-
падение
padeniye
పతనము

-
сила
sila
శక్తి

-
аромат
aromat
పరిమళము

-
свобода
svoboda
స్వాతంత్ర్యము

-
призрак
prizrak
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
половина
polovina
సగము

-
высота
vysota
ఎత్తు

-
помощь
pomoshch'
సహాయము

-
убежище
ubezhishche
దాగుకొను చోటు

-
родина
rodina
స్వదేశము

-
гигиена
gigiyena
పారిశుధ్యము

-
идея
ideya
ఆలోచన

-
иллюзия
illyuziya
భ్రమ

-
фантазия
fantaziya
ఊహాగానము

-
интеллект
intellekt
గూఢచార

-
приглашение
priglasheniye
ఆహ్వానము

-
справедливость
spravedlivost'
న్యాయము

-
свет
svet
కాంతి

-
взгляд
vzglyad
చూపు

-
потеря
poterya
నష్టము

-
увеличение
uvelicheniye
పెద్దదిగా చేయుట

-
ошибка
oshibka
పొరపాటు

-
убийство
ubiystvo
హత్య

-
нация
natsiya
జాతి, దేశము

-
новинка
novinka
నూతనత్వము

-
вариант
variant
ఐచ్ఛికము

-
терпение
terpeniye
ఓపికపట్టడము

-
планирование
planirovaniye
ప్రణాళిక

-
проблема
problema
సమస్య

-
защита
zashchita
రక్షణ

-
отражение
otrazheniye
ప్రతిబింబించు

-
республика
respublika
గణతంత్రరాజ్యము

-
риск
risk
ప్రమాదము

-
безопасность
bezopasnost'
భద్రత

-
тайна
tayna
రహస్యము

-
пол
pol
శృంగారము

-
тень
ten'
నీడ

-
размер
razmer
పరిమాణము

-
солидарность
solidarnost'
ఐకమత్యము

-
успех
uspekh
విజయము

-
поддержка
podderzhka
మద్దతు

-
традиция
traditsiya
సంప్రదాయము

-
вес
ves
బరువు