చిన్న జంతువులు     
Мелкие животные

-

жук
zhuk

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

птица
ptitsa

పక్షి

-

птичья клетка
ptich'ya kletka

పక్షి పంజరం

-

скворечник
skvorechnik

పక్షి గూడు

-

шмель
shmel'

బంబుల్ ఈగ

-

бабочка
babochka

సీతాకోకచిలుక

-

гусеница
gusenitsa

గొంగళి పురుగు

-

краб
krab

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

золотая рыбка
zolotaya rybka

బంగారు చేప

-

морская свинка
morskaya svinka

గినియా పంది

-

хомяк
khomyak

సీమ ఎలుక

-

ёж
yozh

ముళ్ల పంది

-

колибри
kolibri

హమ్మింగ్ పక్షి

-

игуана
iguana

ఉడుము

-

медуза
meduza

జెల్లీ చేప

-

котёнок
kotonok

పిల్లి పిల్ల

-

вошь
vosh'

పేను

-

сурок
surok

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

мышь
mysh'

ఎలుక

-

устрица
ustritsa

ఆయిస్టర్

-

морской конёк
morskoy konok

సముద్రపు గుర్రము

-

креветка
krevetka

రొయ్య చేప

-

паук
pauk

సాలీడు

-

паутина
pautina

సాలీడు జాలము

-

оса
osa

కందిరీగ

-
муравей
muravey
చీమ

-
жук
zhuk
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
птица
ptitsa
పక్షి

-
птичья клетка
ptich'ya kletka
పక్షి పంజరం

-
скворечник
skvorechnik
పక్షి గూడు

-
шмель
shmel'
బంబుల్ ఈగ

-
бабочка
babochka
సీతాకోకచిలుక

-
гусеница
gusenitsa
గొంగళి పురుగు

-
сороконожка
sorokonozhka
శతపాదులు

-
краб
krab
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
муха
mukha
ఈగ

-
лягушка
lyagushka
కప్ప

-
золотая рыбка
zolotaya rybka
బంగారు చేప

-
кузнечик
kuznechik
మిడత

-
морская свинка
morskaya svinka
గినియా పంది

-
хомяк
khomyak
సీమ ఎలుక

-
ёж
yozh
ముళ్ల పంది

-
колибри
kolibri
హమ్మింగ్ పక్షి

-
игуана
iguana
ఉడుము

-
насекомое
nasekomoye
కీటకము

-
медуза
meduza
జెల్లీ చేప

-
котёнок
kotonok
పిల్లి పిల్ల

-
божья коровка
bozh'ya korovka
నల్లి

-
ящерица
yashcheritsa
బల్లి

-
вошь
vosh'
పేను

-
сурок
surok
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
комар
komar
దోమ

-
мышь
mysh'
ఎలుక

-
устрица
ustritsa
ఆయిస్టర్

-
скорпион
skorpion
తేలు

-
морской конёк
morskoy konok
సముద్రపు గుర్రము

-
ракушка
rakushka
గుల్ల

-
креветка
krevetka
రొయ్య చేప

-
паук
pauk
సాలీడు

-
паутина
pautina
సాలీడు జాలము

-
морская звезда
morskaya zvezda
తార చేప

-
оса
osa
కందిరీగ