ప్యాకేజింగ్     
Obal

-

hliníková fólia +

అల్యూమినియపు మడత

-

sud +

పీపా

-

košík +

బుట్ట

-

fľaša +

సీసా

-

škatuľa +

పెట్టె

-

škatuľka praliniek +

చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-

lepenka +

మందమైన అట్ట

-

obsah +

విషయము

-

debna +

గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-

obálka +

కవరు

-

uzol +

ముడి

-

kovová debna +

లోహపు పెట్టె

-

sud na olej +

చమురు డ్రమ్

-

obal +

ప్యాకేజింగ్

-

papier +

కాగితము

-

papierové vrecko +

కాగితపు సంచీ

-

plast +

ప్లాస్టిక్

-

konzerva +

డబ్బా/క్యాను

-

nákupná taška +

టోట్ బ్యాగ్

-

sud na víno +

మద్యపు పీపా

-

fľaša vína +

మద్యము సీసా

-

drevená debna +

చెక్క పెట్టె

-
hliníková fólia
అల్యూమినియపు మడత

-
sud
పీపా

-
košík
బుట్ట

-
fľaša
సీసా

-
škatuľa
పెట్టె

-
škatuľka praliniek
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-
lepenka
మందమైన అట్ట

-
obsah
విషయము

-
debna
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-
obálka
కవరు

-
uzol
ముడి

-
kovová debna
లోహపు పెట్టె

-
sud na olej
చమురు డ్రమ్

-
obal
ప్యాకేజింగ్

-
papier
కాగితము

-
papierové vrecko
కాగితపు సంచీ

-
plast
ప్లాస్టిక్

-
konzerva
డబ్బా/క్యాను

-
nákupná taška
టోట్ బ్యాగ్

-
sud na víno
మద్యపు పీపా

-
fľaša vína
మద్యము సీసా

-
drevená debna
చెక్క పెట్టె