శరీరం     
Telo

-

rameno +

భుజము

-

chrbát +

వీపు

-

plešina +

బట్టతల

-

brada +

గడ్డము

-

krv +

రక్తము

-

kosť +

ఎముక

-

zadoček +

దిగువన

-

vrkoč +

జడ

-

mozog +

మెదడు

-

prsia +

స్థనము

-

ucho +

చెవి

-

oko +

కన్ను

-

tvár +

ముఖము

-

prst +

చేతివ్రేలు

-

odtlačok prstov +

వేలిముద్రలు

-

päsť +

పిడికిలి

-

noha +

పాదము

-

vlasy +

జుట్టు

-

účes +

జుట్టు కత్తిరింపు

-

ruka +

చేయి

-

hlava +

తల

-

srdce +

గుండె

-

ukazovák +

చూపుడు వేలు

-

oblička +

మూత్రపిండము

-

koleno +

మోకాలు

-

noha +

కాలు

-

pera +

పెదవి

-

ústa +

నోరు

-

kučera +

కేశకుదురు

-

kostra +

అస్థిపంజరము

-

pokožka +

చర్మము

-

lebka +

పుర్రె

-

tetovanie +

పచ్చబొట్టు

-

krk +

గొంతు

-

palec +

బొటనవ్రేలు

-

prst na nohe +

కాలివేళ్లు

-

jazyk +

నాలుక

-

zub +

దంతాలు

-

parochňa +

నకిలీ జుట్టు

-
rameno
భుజము

-
chrbát
వీపు

-
plešina
బట్టతల

-
brada
గడ్డము

-
krv
రక్తము

-
kosť
ఎముక

-
zadoček
దిగువన

-
vrkoč
జడ

-
mozog
మెదడు

-
prsia
స్థనము

-
ucho
చెవి

-
oko
కన్ను

-
tvár
ముఖము

-
prst
చేతివ్రేలు

-
odtlačok prstov
వేలిముద్రలు

-
päsť
పిడికిలి

-
noha
పాదము

-
vlasy
జుట్టు

-
účes
జుట్టు కత్తిరింపు

-
ruka
చేయి

-
hlava
తల

-
srdce
గుండె

-
ukazovák
చూపుడు వేలు

-
oblička
మూత్రపిండము

-
koleno
మోకాలు

-
noha
కాలు

-
pera
పెదవి

-
ústa
నోరు

-
kučera
కేశకుదురు

-
kostra
అస్థిపంజరము

-
pokožka
చర్మము

-
lebka
పుర్రె

-
tetovanie
పచ్చబొట్టు

-
krk
గొంతు

-
palec
బొటనవ్రేలు

-
prst na nohe
కాలివేళ్లు

-
jazyk
నాలుక

-
zub
దంతాలు

-
parochňa
నకిలీ జుట్టు