సామాను     
Nábytok

-

kreslo +

చేతులకుర్చీ

-

posteľ +

పరుపు

-

posteľná bielizeň +

పరుపు సామగ్రి

-

polica na knihy +

పుస్తకములు ఉంచు అర

-

koberec +

తివాచీ

-

stolička +

కుర్చీ

-

bielizník +

సొరుగుల అర

-

kolíska +

ఊయల

-

skriňa +

అల్మరా

-

opona +

తెర

-

záclona +

పరదా

-

písací stôl +

ఒక బల్ల

-

ventilátor +

ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-

podložka +

చాప

-

detská ohrádka +

ఆట కలము

-

hojdacie kreslo +

రాకింగ్ కుర్చీ

-

trezor +

భద్రమైన

-

sedadlo +

సీటు

-

polica +

అర

-

odkladací stolík +

ప్రక్క మేజా

-

pohovka +

సోఫా

-

stolček +

బల్ల/పీట

-

stôl +

మేజా బల్ల

-

stolná lampa +

మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-

kôš na odpad +

చెత్తకాగితాల బుట్ట

-
kreslo
చేతులకుర్చీ

-
posteľ
పరుపు

-
posteľná bielizeň
పరుపు సామగ్రి

-
polica na knihy
పుస్తకములు ఉంచు అర

-
koberec
తివాచీ

-
stolička
కుర్చీ

-
bielizník
సొరుగుల అర

-
kolíska
ఊయల

-
skriňa
అల్మరా

-
opona
తెర

-
záclona
పరదా

-
písací stôl
ఒక బల్ల

-
ventilátor
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

-
podložka
చాప

-
detská ohrádka
ఆట కలము

-
hojdacie kreslo
రాకింగ్ కుర్చీ

-
trezor
భద్రమైన

-
sedadlo
సీటు

-
polica
అర

-
odkladací stolík
ప్రక్క మేజా

-
pohovka
సోఫా

-
stolček
బల్ల/పీట

-
stôl
మేజా బల్ల

-
stolná lampa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

-
kôš na odpad
చెత్తకాగితాల బుట్ట