మొక్కలు     
Rastliny

-

bambus +

వెదురు

-

kvet +

పూయు

-

kytica kvetov +

పువ్వుల గుత్తి

-

vetva +

శాఖ

-

púčik +

మొగ్గ

-

kaktus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

ďatelina +

విలాసవంతమైన

-

šiška +

శంఖు ఆకారం

-

nevädza +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

šafran +

కుంకుమ పువ్వు

-

narcis žltý +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

margaréta +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

púpava +

డాండెలైన్

-

kvetina +

పువ్వు

-

lístie +

దళములు

-

obilie +

ధాన్యము

-

tráva +

గడ్డి

-

rast +

పెరుగుదల

-

hyacint +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

trávnik +

పచ్చిక బయలు

-

ľalia +

లిల్లీ పుష్పము

-

ľanové semeno +

అవిశ విత్తులు

-

huba +

పుట్టగొడుగు

-

olivovník +

ఆలివ్ చెట్టు

-

palma +

పామ్ చెట్టు

-

sirôtka +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

broskyňa (strom) +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

rastlina +

మొక్క

-

mak +

గసగసాలు

-

koreň +

వేరు

-

ruža +

గులాబీ

-

semeno +

విత్తనం

-

snežienka +

మంచుబిందువు

-

slnečnica +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

tŕň +

ముల్లు

-

kmeň +

మొండెము

-

tulipán +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

lekno +

నీటి కలువ

-

pšenica +

గోధుమలు

-
bambus
వెదురు

-
kvet
పూయు

-
kytica kvetov
పువ్వుల గుత్తి

-
vetva
శాఖ

-
púčik
మొగ్గ

-
kaktus
బ్రహ్మ జెముడు

-
ďatelina
విలాసవంతమైన

-
šiška
శంఖు ఆకారం

-
nevädza
కార్న్ ఫ్లవర్

-
šafran
కుంకుమ పువ్వు

-
narcis žltý
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
margaréta
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
púpava
డాండెలైన్

-
kvetina
పువ్వు

-
lístie
దళములు

-
obilie
ధాన్యము

-
tráva
గడ్డి

-
rast
పెరుగుదల

-
hyacint
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
trávnik
పచ్చిక బయలు

-
ľalia
లిల్లీ పుష్పము

-
ľanové semeno
అవిశ విత్తులు

-
huba
పుట్టగొడుగు

-
olivovník
ఆలివ్ చెట్టు

-
palma
పామ్ చెట్టు

-
sirôtka
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
broskyňa (strom)
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
rastlina
మొక్క

-
mak
గసగసాలు

-
koreň
వేరు

-
ruža
గులాబీ

-
semeno
విత్తనం

-
snežienka
మంచుబిందువు

-
slnečnica
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
tŕň
ముల్లు

-
kmeň
మొండెము

-
tulipán
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
lekno
నీటి కలువ

-
pšenica
గోధుమలు