సారాంశ నిబంధనలు     
Abstraktné pojmy

-

administratíva +

పరిపాలన

-

reklama +

ప్రకటనలు

-

šípka +

బాణము

-

zákaz +

నిషేధము

-

kariéra +

కెరీర్

-

centrum +

కేంద్రము

-

voľba +

ఎంపిక

-

spolupráca +

సహకారము

-

farba +

రంగు

-

kontakt +

పరిచయము

-

nebezpečenstvo +

అపాయము

-

vyznanie lásky +

ప్రేమ ప్రకటన

-

chátranie +

తిరోగమనము

-

definícia +

నిర్వచనము

-

rozdiel +

వ్యత్యాసము

-

prekážka +

కష్టము

-

smer +

దిశ

-

objav +

ఆవిష్కరణ

-

neporiadok +

రుగ్మత

-

diaľka +

దూరము

-

vzdialenosť +

దూరము

-

rozmanitosť +

వైవిధ్యము

-

snaha +

కృషి

-

prieskum +

తరచి చూచుట

-

pád +

పతనము

-

sila +

శక్తి

-

vôňa +

పరిమళము

-

sloboda +

స్వాతంత్ర్యము

-

strašidlo +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

polovica +

సగము

-

výška +

ఎత్తు

-

pomoc +

సహాయము

-

úkryt +

దాగుకొను చోటు

-

vlasť +

స్వదేశము

-

čistota +

పారిశుధ్యము

-

myšlienka +

ఆలోచన

-

ilúzia +

భ్రమ

-

predstavivosť +

ఊహాగానము

-

inteligencia +

గూఢచార

-

pozvánka +

ఆహ్వానము

-

spravodlivosť +

న్యాయము

-

svetlo +

కాంతి

-

pohľad +

చూపు

-

strata +

నష్టము

-

zväčšenie +

పెద్దదిగా చేయుట

-

chyba +

పొరపాటు

-

vražda +

హత్య

-

národ +

జాతి, దేశము

-

novinka +

నూతనత్వము

-

možnosť +

ఐచ్ఛికము

-

trpezlivosť +

ఓపికపట్టడము

-

plánovanie +

ప్రణాళిక

-

problém +

సమస్య

-

ochrana +

రక్షణ

-

odraz +

ప్రతిబింబించు

-

republika +

గణతంత్రరాజ్యము

-

riziko +

ప్రమాదము

-

bezpečnosť +

భద్రత

-

tajomstvo +

రహస్యము

-

pohlavie +

శృంగారము

-

tieň +

నీడ

-

veľkosť +

పరిమాణము

-

solidarita +

ఐకమత్యము

-

úspech +

విజయము

-

podpora +

మద్దతు

-

tradícia +

సంప్రదాయము

-

hmotnosť +

బరువు

-
administratíva
పరిపాలన

-
reklama
ప్రకటనలు

-
šípka
బాణము

-
zákaz
నిషేధము

-
kariéra
కెరీర్

-
centrum
కేంద్రము

-
voľba
ఎంపిక

-
spolupráca
సహకారము

-
farba
రంగు

-
kontakt
పరిచయము

-
nebezpečenstvo
అపాయము

-
vyznanie lásky
ప్రేమ ప్రకటన

-
chátranie
తిరోగమనము

-
definícia
నిర్వచనము

-
rozdiel
వ్యత్యాసము

-
prekážka
కష్టము

-
smer
దిశ

-
objav
ఆవిష్కరణ

-
neporiadok
రుగ్మత

-
diaľka
దూరము

-
vzdialenosť
దూరము

-
rozmanitosť
వైవిధ్యము

-
snaha
కృషి

-
prieskum
తరచి చూచుట

-
pád
పతనము

-
sila
శక్తి

-
vôňa
పరిమళము

-
sloboda
స్వాతంత్ర్యము

-
strašidlo
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
polovica
సగము

-
výška
ఎత్తు

-
pomoc
సహాయము

-
úkryt
దాగుకొను చోటు

-
vlasť
స్వదేశము

-
čistota
పారిశుధ్యము

-
myšlienka
ఆలోచన

-
ilúzia
భ్రమ

-
predstavivosť
ఊహాగానము

-
inteligencia
గూఢచార

-
pozvánka
ఆహ్వానము

-
spravodlivosť
న్యాయము

-
svetlo
కాంతి

-
pohľad
చూపు

-
strata
నష్టము

-
zväčšenie
పెద్దదిగా చేయుట

-
chyba
పొరపాటు

-
vražda
హత్య

-
národ
జాతి, దేశము

-
novinka
నూతనత్వము

-
možnosť
ఐచ్ఛికము

-
trpezlivosť
ఓపికపట్టడము

-
plánovanie
ప్రణాళిక

-
problém
సమస్య

-
ochrana
రక్షణ

-
odraz
ప్రతిబింబించు

-
republika
గణతంత్రరాజ్యము

-
riziko
ప్రమాదము

-
bezpečnosť
భద్రత

-
tajomstvo
రహస్యము

-
pohlavie
శృంగారము

-
tieň
నీడ

-
veľkosť
పరిమాణము

-
solidarita
ఐకమత్యము

-
úspech
విజయము

-
podpora
మద్దతు

-
tradícia
సంప్రదాయము

-
hmotnosť
బరువు