సామగ్రి     
Materiály

-

mosadz

ఇత్తడి

-

cement

సిమెంటు

-

keramika

పింగాణీ

-

handra

వస్త్రము

-

látka

వస్త్రము

-

bavlna

ప్రత్తి

-

kryštál

స్ఫటికము

-

nečistota

మురికి

-

glej

జిగురు

-

koža

బాగు చేసిన తోలు

-

kov

లోహము

-

olej

చమురు

-

prášok

పొడి

-

soľ

ఉప్పు

-

piesok

ఇసుక

-

šrot

చెత్త

-

striebro

వెండి

-

kameň

రాయి

-

slama

తృణము

-

drevo

కొయ్య

-

vlna

ఉన్ని

-
mosadz
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
keramika
పింగాణీ

-
handra
వస్త్రము

-
látka
వస్త్రము

-
bavlna
ప్రత్తి

-
kryštál
స్ఫటికము

-
nečistota
మురికి

-
glej
జిగురు

-
koža
బాగు చేసిన తోలు

-
kov
లోహము

-
olej
చమురు

-
prášok
పొడి

-
soľ
ఉప్పు

-
piesok
ఇసుక

-
šrot
చెత్త

-
striebro
వెండి

-
kameň
రాయి

-
slama
తృణము

-
drevo
కొయ్య

-
vlna
ఉన్ని