కళలు     
Umenie

-

potlesk +

ప్రశంస

-

umenie +

కళ

-

poklona +

విల్లు

-

štetec +

బ్రష్

-

maľovanka +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

tanečnica +

నర్తకి

-

výkres +

డ్రాయింగ్

-

galéria +

గ్యాలరీ

-

sklenené okno +

గాజు కిటికీ

-

grafiti +

గ్రాఫిటీ

-

umelecké remeslo +

హస్తకళ

-

mozaika +

మొజాయిక్

-

nástenná maľba +

కుడ్య చిత్రము

-

múzeum +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

predstavenie +

పనితీరు

-

obraz +

బొమ్మ

-

báseň +

పద్యము

-

plastika +

శిల్పము

-

pieseň +

పాట

-

socha +

ప్రతిమ

-

akvarelová farba +

నీటి రంగు

-
potlesk
ప్రశంస

-
umenie
కళ

-
poklona
విల్లు

-
štetec
బ్రష్

-
maľovanka
కలరింగ్ పుస్తకము

-
tanečnica
నర్తకి

-
výkres
డ్రాయింగ్

-
galéria
గ్యాలరీ

-
sklenené okno
గాజు కిటికీ

-
grafiti
గ్రాఫిటీ

-
umelecké remeslo
హస్తకళ

-
mozaika
మొజాయిక్

-
nástenná maľba
కుడ్య చిత్రము

-
múzeum
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
predstavenie
పనితీరు

-
obraz
బొమ్మ

-
báseň
పద్యము

-
plastika
శిల్పము

-
pieseň
పాట

-
socha
ప్రతిమ

-
akvarelová farba
నీటి రంగు