కొనుగోలు     
Nakupovanie

-

pekáreň +

బేకరీ

-

čiarový kód +

బార్ కోడ్

-

kníhkupectvo +

పుస్తకాల దుకాణము

-

kaviareň +

కాఫీ హోటల్

-

drogéria +

మందుల దుకాణము

-

čistiareň +

డ్రై క్లీనర్

-

kvetinárstvo +

పూల దుకాణము

-

dar +

బహుమతి

-

trh +

విపణి

-

tržnica +

మార్కెట్ హాలు

-

novinový stánok +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

lekáreň +

ఔషధ శాల

-

pošta +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

hrnčiarstvo +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

predaj +

అమ్మకము

-

obchod +

దుకాణము

-

nákup +

కొనుగోలు

-

nákupná taška +

కొనుగోలు సంచీ

-

nákupný košík +

కొనుగోలు బుట్ట

-

nákupný kôš +

కొనుగోలు కార్ట్

-

chodenie po obchodoch +

కొనుగోలు పర్యటన

-
pekáreň
బేకరీ

-
čiarový kód
బార్ కోడ్

-
kníhkupectvo
పుస్తకాల దుకాణము

-
kaviareň
కాఫీ హోటల్

-
drogéria
మందుల దుకాణము

-
čistiareň
డ్రై క్లీనర్

-
kvetinárstvo
పూల దుకాణము

-
dar
బహుమతి

-
trh
విపణి

-
tržnica
మార్కెట్ హాలు

-
novinový stánok
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
lekáreň
ఔషధ శాల

-
pošta
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
hrnčiarstvo
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
predaj
అమ్మకము

-
obchod
దుకాణము

-
nákup
కొనుగోలు

-
nákupná taška
కొనుగోలు సంచీ

-
nákupný košík
కొనుగోలు బుట్ట

-
nákupný kôš
కొనుగోలు కార్ట్

-
chodenie po obchodoch
కొనుగోలు పర్యటన