సంగీతం     
Hudba

-

akordeón +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalajka +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

kapela +

మేళము

-

bendžo +

బాంజో

-

klarinet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

koncert +

కచ్చేరి

-

bubon +

డ్రమ్

-

bicie nástroje +

డ్రమ్ములు

-

flauta +

వేణువు

-

klavír - krídlo +

గ్రాండ్ పియానో

-

gitara +

గిటార్

-

sála +

సభా మందిరం

-

keyboard +

కీబోర్డ్

-

fúkacia harmonika +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

hudba +

సంగీతం

-

stojan na noty +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

nota +

సూచన

-

organ +

అవయవము

-

klavír +

పియానో

-

saxofón +

శాక్సోఫోను

-

spevák +

గాయకుడు

-

struna +

తీగ

-

trúbka +

గాలి వాద్యము

-

trubkár +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

husle +

వాయులీనము

-

puzdro na husle +

వాయులీనపు పెట్టె

-

xylofón +

జల తరంగిణి

-
akordeón
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalajka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
kapela
మేళము

-
bendžo
బాంజో

-
klarinet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
koncert
కచ్చేరి

-
bubon
డ్రమ్

-
bicie nástroje
డ్రమ్ములు

-
flauta
వేణువు

-
klavír - krídlo
గ్రాండ్ పియానో

-
gitara
గిటార్

-
sála
సభా మందిరం

-
keyboard
కీబోర్డ్

-
fúkacia harmonika
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
hudba
సంగీతం

-
stojan na noty
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
nota
సూచన

-
organ
అవయవము

-
klavír
పియానో

-
saxofón
శాక్సోఫోను

-
spevák
గాయకుడు

-
struna
తీగ

-
trúbka
గాలి వాద్యము

-
trubkár
కొమ్ము ఊదువాడు

-
husle
వాయులీనము

-
puzdro na husle
వాయులీనపు పెట్టె

-
xylofón
జల తరంగిణి