పెద్ద జంతువులు     
Veľké zvieratá

-

aligátor

పెద్ద మొసలి

-

parožie

దుప్పి కొమ్ములు

-

pavián

బబూన్

-

medveď

ఎలుగుబంటి

-

byvol

గేదె

-

ťava

ఒంటె

-

gepard

చిరుత

-

krava

గోవు

-

krokodíl

మొసలి

-

dinosaurus

డైనోసార్

-

somár

గాడిద

-

drak

డ్రాగన్

-

slon

ఏనుగు

-

žirafa

జిరాఫీ

-

gorila

గొరిల్లా

-

hroch

హిప్పో

-

kôň

గుర్రము

-

klokan

కంగారూ

-

leopard

చిఱుతపులి

-

lev

సింహము

-

lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

rys

శివంగి

-

netvor

భూతము

-

los

దుప్పి

-

pštros

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

prasa

పంది

-

ľadový medveď

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma

చిరుతపులి

-

nosorožec

రైనో

-

jeleň

మగ జింక

-

tiger

పులి

-

mrož

నీటి గుర్రము

-

divoký kôň

అడవి గుర్రం

-

zebra

చారల గుర్రము

-
aligátor
పెద్ద మొసలి

-
parožie
దుప్పి కొమ్ములు

-
pavián
బబూన్

-
medveď
ఎలుగుబంటి

-
byvol
గేదె

-
ťava
ఒంటె

-
gepard
చిరుత

-
krava
గోవు

-
krokodíl
మొసలి

-
dinosaurus
డైనోసార్

-
somár
గాడిద

-
drak
డ్రాగన్

-
slon
ఏనుగు

-
žirafa
జిరాఫీ

-
gorila
గొరిల్లా

-
hroch
హిప్పో

-
kôň
గుర్రము

-
klokan
కంగారూ

-
leopard
చిఱుతపులి

-
lev
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
rys
శివంగి

-
netvor
భూతము

-
los
దుప్పి

-
pštros
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
prasa
పంది

-
ľadový medveď
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
nosorožec
రైనో

-
jeleň
మగ జింక

-
tiger
పులి

-
mrož
నీటి గుర్రము

-
divoký kôň
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము