చిన్న జంతువులు     
Malé zvieratá

-

mravec +

చీమ

-

chrobák +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

vták +

పక్షి

-

vtáčia klietka +

పక్షి పంజరం

-

vtáčia búdka +

పక్షి గూడు

-

čmeliak +

బంబుల్ ఈగ

-

motýľ +

సీతాకోకచిలుక

-

húsenica +

గొంగళి పురుగు

-

stonožka +

శతపాదులు

-

krab +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

mucha +

ఈగ

-

žaba +

కప్ప

-

karas zlatý +

బంగారు చేప

-

kobylka +

మిడత

-

morské prasiatko +

గినియా పంది

-

škrečok +

సీమ ఎలుక

-

ježko +

ముళ్ల పంది

-

kolibrík +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

leguán +

ఉడుము

-

hmyz +

కీటకము

-

medúza +

జెల్లీ చేప

-

mačiatko +

పిల్లి పిల్ల

-

lienka +

నల్లి

-

jašterica +

బల్లి

-

voš +

పేను

-

svišť +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

komár +

దోమ

-

myš +

ఎలుక

-

ustrica +

ఆయిస్టర్

-

škorpión +

తేలు

-

morský koník +

సముద్రపు గుర్రము

-

mušľa +

గుల్ల

-

kreveta +

రొయ్య చేప

-

pavúk +

సాలీడు

-

pavučina +

సాలీడు జాలము

-

hviezdica morská +

తార చేప

-

osa +

కందిరీగ

-
mravec
చీమ

-
chrobák
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
vták
పక్షి

-
vtáčia klietka
పక్షి పంజరం

-
vtáčia búdka
పక్షి గూడు

-
čmeliak
బంబుల్ ఈగ

-
motýľ
సీతాకోకచిలుక

-
húsenica
గొంగళి పురుగు

-
stonožka
శతపాదులు

-
krab
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
mucha
ఈగ

-
žaba
కప్ప

-
karas zlatý
బంగారు చేప

-
kobylka
మిడత

-
morské prasiatko
గినియా పంది

-
škrečok
సీమ ఎలుక

-
ježko
ముళ్ల పంది

-
kolibrík
హమ్మింగ్ పక్షి

-
leguán
ఉడుము

-
hmyz
కీటకము

-
medúza
జెల్లీ చేప

-
mačiatko
పిల్లి పిల్ల

-
lienka
నల్లి

-
jašterica
బల్లి

-
voš
పేను

-
svišť
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
komár
దోమ

-
myš
ఎలుక

-
ustrica
ఆయిస్టర్

-
škorpión
తేలు

-
morský koník
సముద్రపు గుర్రము

-
mušľa
గుల్ల

-
kreveta
రొయ్య చేప

-
pavúk
సాలీడు

-
pavučina
సాలీడు జాలము

-
hviezdica morská
తార చేప

-
osa
కందిరీగ