మొక్కలు     
Rastline

-

bambus +

వెదురు

-

cvet +

పూయు

-

šopek rož +

పువ్వుల గుత్తి

-

veja +

శాఖ

-

popek +

మొగ్గ

-

kaktus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

deteljica +

విలాసవంతమైన

-

storž +

శంఖు ఆకారం

-

plavica +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

žafran +

కుంకుమ పువ్వు

-

narcisa +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

marjetica +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

regrat +

డాండెలైన్

-

roža +

పువ్వు

-

listje +

దళములు

-

žito +

ధాన్యము

-

trava +

గడ్డి

-

rast +

పెరుగుదల

-

hijacinta +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

trata +

పచ్చిక బయలు

-

lilija +

లిల్లీ పుష్పము

-

laneno seme +

అవిశ విత్తులు

-

goba +

పుట్టగొడుగు

-

oljka +

ఆలివ్ చెట్టు

-

palma +

పామ్ చెట్టు

-

mačeha +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

breskev +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

rastlina +

మొక్క

-

mak +

గసగసాలు

-

korenina +

వేరు

-

vrtnica +

గులాబీ

-

seme +

విత్తనం

-

zvonček +

మంచుబిందువు

-

sončnica +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

trn +

ముల్లు

-

steblo +

మొండెము

-

tulipan +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

vodna lilija +

నీటి కలువ

-

pšenica +

గోధుమలు

-
bambus
వెదురు

-
cvet
పూయు

-
šopek rož
పువ్వుల గుత్తి

-
veja
శాఖ

-
popek
మొగ్గ

-
kaktus
బ్రహ్మ జెముడు

-
deteljica
విలాసవంతమైన

-
storž
శంఖు ఆకారం

-
plavica
కార్న్ ఫ్లవర్

-
žafran
కుంకుమ పువ్వు

-
narcisa
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
marjetica
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
regrat
డాండెలైన్

-
roža
పువ్వు

-
listje
దళములు

-
žito
ధాన్యము

-
trava
గడ్డి

-
rast
పెరుగుదల

-
hijacinta
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
trata
పచ్చిక బయలు

-
lilija
లిల్లీ పుష్పము

-
laneno seme
అవిశ విత్తులు

-
goba
పుట్టగొడుగు

-
oljka
ఆలివ్ చెట్టు

-
palma
పామ్ చెట్టు

-
mačeha
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
breskev
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
rastlina
మొక్క

-
mak
గసగసాలు

-
korenina
వేరు

-
vrtnica
గులాబీ

-
seme
విత్తనం

-
zvonček
మంచుబిందువు

-
sončnica
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
trn
ముల్లు

-
steblo
మొండెము

-
tulipan
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
vodna lilija
నీటి కలువ

-
pšenica
గోధుమలు