సారాంశ నిబంధనలు     
Abstraktno

-

uprava +

పరిపాలన

-

oglaševanje +

ప్రకటనలు

-

puščica +

బాణము

-

prepoved +

నిషేధము

-

kariera +

కెరీర్

-

središče +

కేంద్రము

-

izbira +

ఎంపిక

-

sodelovanje +

సహకారము

-

barva +

రంగు

-

kontakt +

పరిచయము

-

nevarnost +

అపాయము

-

izpoved ljubezni +

ప్రేమ ప్రకటన

-

propad +

తిరోగమనము

-

opredelitev +

నిర్వచనము

-

razlika +

వ్యత్యాసము

-

težavnost +

కష్టము

-

smer +

దిశ

-

odkritje +

ఆవిష్కరణ

-

nered +

రుగ్మత

-

daljava +

దూరము

-

oddaljenost +

దూరము

-

raznolikost +

వైవిధ్యము

-

prizadevanje +

కృషి

-

raziskovanje +

తరచి చూచుట

-

padec +

పతనము

-

moč +

శక్తి

-

vonj +

పరిమళము

-

svoboda +

స్వాతంత్ర్యము

-

duh +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

polovica +

సగము

-

višina +

ఎత్తు

-

pomoč +

సహాయము

-

skrivališče +

దాగుకొను చోటు

-

domovina +

స్వదేశము

-

čistoča +

పారిశుధ్యము

-

ideja +

ఆలోచన

-

iluzija +

భ్రమ

-

domišljija +

ఊహాగానము

-

inteligenca +

గూఢచార

-

povabilo +

ఆహ్వానము

-

pravica +

న్యాయము

-

svetloba +

కాంతి

-

pogled +

చూపు

-

izguba +

నష్టము

-

povečava +

పెద్దదిగా చేయుట

-

napaka +

పొరపాటు

-

umor +

హత్య

-

narod +

జాతి, దేశము

-

novost +

నూతనత్వము

-

možnost +

ఐచ్ఛికము

-

potrpljenje +

ఓపికపట్టడము

-

načrtovanje +

ప్రణాళిక

-

problem +

సమస్య

-

zaščita +

రక్షణ

-

odsev +

ప్రతిబింబించు

-

republika +

గణతంత్రరాజ్యము

-

tveganje +

ప్రమాదము

-

varnost +

భద్రత

-

skrivnost +

రహస్యము

-

spol +

శృంగారము

-

senca +

నీడ

-

velikost +

పరిమాణము

-

solidarnost +

ఐకమత్యము

-

uspeh +

విజయము

-

podpora +

మద్దతు

-

tradicija +

సంప్రదాయము

-

teža +

బరువు

-
uprava
పరిపాలన

-
oglaševanje
ప్రకటనలు

-
puščica
బాణము

-
prepoved
నిషేధము

-
kariera
కెరీర్

-
središče
కేంద్రము

-
izbira
ఎంపిక

-
sodelovanje
సహకారము

-
barva
రంగు

-
kontakt
పరిచయము

-
nevarnost
అపాయము

-
izpoved ljubezni
ప్రేమ ప్రకటన

-
propad
తిరోగమనము

-
opredelitev
నిర్వచనము

-
razlika
వ్యత్యాసము

-
težavnost
కష్టము

-
smer
దిశ

-
odkritje
ఆవిష్కరణ

-
nered
రుగ్మత

-
daljava
దూరము

-
oddaljenost
దూరము

-
raznolikost
వైవిధ్యము

-
prizadevanje
కృషి

-
raziskovanje
తరచి చూచుట

-
padec
పతనము

-
moč
శక్తి

-
vonj
పరిమళము

-
svoboda
స్వాతంత్ర్యము

-
duh
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
polovica
సగము

-
višina
ఎత్తు

-
pomoč
సహాయము

-
skrivališče
దాగుకొను చోటు

-
domovina
స్వదేశము

-
čistoča
పారిశుధ్యము

-
ideja
ఆలోచన

-
iluzija
భ్రమ

-
domišljija
ఊహాగానము

-
inteligenca
గూఢచార

-
povabilo
ఆహ్వానము

-
pravica
న్యాయము

-
svetloba
కాంతి

-
pogled
చూపు

-
izguba
నష్టము

-
povečava
పెద్దదిగా చేయుట

-
napaka
పొరపాటు

-
umor
హత్య

-
narod
జాతి, దేశము

-
novost
నూతనత్వము

-
možnost
ఐచ్ఛికము

-
potrpljenje
ఓపికపట్టడము

-
načrtovanje
ప్రణాళిక

-
problem
సమస్య

-
zaščita
రక్షణ

-
odsev
ప్రతిబింబించు

-
republika
గణతంత్రరాజ్యము

-
tveganje
ప్రమాదము

-
varnost
భద్రత

-
skrivnost
రహస్యము

-
spol
శృంగారము

-
senca
నీడ

-
velikost
పరిమాణము

-
solidarnost
ఐకమత్యము

-
uspeh
విజయము

-
podpora
మద్దతు

-
tradicija
సంప్రదాయము

-
teža
బరువు