వాతావరణము     
Vreme

-

barometer

భారమితి

-

oblak

మేఘము

-

mraz

చల్లని

-

polmesec

చంద్రవంక

-

tema

చీకటి

-

suša

కరువు

-

zemlja

భూమి

-

megla

పొగమంచు

-

zmrzal

గడ్డకట్టిన మంచు

-

poledica

ధృవప్రాంతము

-

vročina

ఉష్ణము

-

hurikan

సుడిగాలి

-

ledena sveča

ఐసికల్

-

strela

మెఱుపు

-

meteor

ఉల్కాపాతం

-

luna

చంద్రుడు

-

mavrica

హరివిల్లు

-

dežna kapljica

వర్షపు బిందువు

-

sneg

మంచు

-

snežinka

స్నోఫ్లేక్

-

snežak

మంచు మనిషి

-

zvezda

నక్షత్రం

-

nevihta

తుఫాను

-

viharna plima

తుఫాను వేగము

-

sonce

సూర్యుడు

-

sončni žarek

సూర్యకిరణము

-

večerna zarja

సూర్యాస్తమయము

-

termometer

ఉష్ణమాని

-

neurje

ఉరుము

-

svit

కను చీకటి

-

vreme

వాతావరణము

-

vlaga

తడి పరిస్థితులు

-

veter

గాలి

-
barometer
భారమితి

-
oblak
మేఘము

-
mraz
చల్లని

-
polmesec
చంద్రవంక

-
tema
చీకటి

-
suša
కరువు

-
zemlja
భూమి

-
megla
పొగమంచు

-
zmrzal
గడ్డకట్టిన మంచు

-
poledica
ధృవప్రాంతము

-
vročina
ఉష్ణము

-
hurikan
సుడిగాలి

-
ledena sveča
ఐసికల్

-
strela
మెఱుపు

-
meteor
ఉల్కాపాతం

-
luna
చంద్రుడు

-
mavrica
హరివిల్లు

-
dežna kapljica
వర్షపు బిందువు

-
sneg
మంచు

-
snežinka
స్నోఫ్లేక్

-
snežak
మంచు మనిషి

-
zvezda
నక్షత్రం

-
nevihta
తుఫాను

-
viharna plima
తుఫాను వేగము

-
sonce
సూర్యుడు

-
sončni žarek
సూర్యకిరణము

-
večerna zarja
సూర్యాస్తమయము

-
termometer
ఉష్ణమాని

-
neurje
ఉరుము

-
svit
కను చీకటి

-
vreme
వాతావరణము

-
vlaga
తడి పరిస్థితులు

-
veter
గాలి