సంగీతం     
Glasba

-

harmonika +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalajka +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

skupina +

మేళము

-

banjo +

బాంజో

-

klarinet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

koncert +

కచ్చేరి

-

boben +

డ్రమ్

-

bobni +

డ్రమ్ములు

-

piščal +

వేణువు

-

klavir +

గ్రాండ్ పియానో

-

kitara +

గిటార్

-

dvorana +

సభా మందిరం

-

klaviatura +

కీబోర్డ్

-

ustne orglice +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

glasba +

సంగీతం

-

stojalo za note +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

nota +

సూచన

-

orgle +

అవయవము

-

klavir +

పియానో

-

saksofon +

శాక్సోఫోను

-

pevec +

గాయకుడు

-

struna +

తీగ

-

trobenta +

గాలి వాద్యము

-

trobentač +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

violina +

వాయులీనము

-

kovček za violino +

వాయులీనపు పెట్టె

-

ksilofon +

జల తరంగిణి

-
harmonika
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalajka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
skupina
మేళము

-
banjo
బాంజో

-
klarinet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
koncert
కచ్చేరి

-
boben
డ్రమ్

-
bobni
డ్రమ్ములు

-
piščal
వేణువు

-
klavir
గ్రాండ్ పియానో

-
kitara
గిటార్

-
dvorana
సభా మందిరం

-
klaviatura
కీబోర్డ్

-
ustne orglice
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
glasba
సంగీతం

-
stojalo za note
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
nota
సూచన

-
orgle
అవయవము

-
klavir
పియానో

-
saksofon
శాక్సోఫోను

-
pevec
గాయకుడు

-
struna
తీగ

-
trobenta
గాలి వాద్యము

-
trobentač
కొమ్ము ఊదువాడు

-
violina
వాయులీనము

-
kovček za violino
వాయులీనపు పెట్టె

-
ksilofon
జల తరంగిణి