పెద్ద జంతువులు     
Velike živali

-

aligator +

పెద్ద మొసలి

-

rogovje +

దుప్పి కొమ్ములు

-

pavijan +

బబూన్

-

medved +

ఎలుగుబంటి

-

bivol +

గేదె

-

kamela +

ఒంటె

-

gepard +

చిరుత

-

krava +

గోవు

-

krokodil +

మొసలి

-

dinozaver +

డైనోసార్

-

osel +

గాడిద

-

zmaj +

డ్రాగన్

-

slon +

ఏనుగు

-

žirafa +

జిరాఫీ

-

gorila +

గొరిల్లా

-

povodni konj +

హిప్పో

-

konj +

గుర్రము

-

kenguru +

కంగారూ

-

leopard +

చిఱుతపులి

-

lev +

సింహము

-

lama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ris +

శివంగి

-

pošast +

భూతము

-

los +

దుప్పి

-

noj +

నిప్పుకోడి

-

panda +

పెద్ద జంతువు

-

prašič +

పంది

-

polarni medved +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma +

చిరుతపులి

-

nosorog +

రైనో

-

jelen +

మగ జింక

-

tiger +

పులి

-

mrož +

నీటి గుర్రము

-

divji konj +

అడవి గుర్రం

-

zebra +

చారల గుర్రము

-
aligator
పెద్ద మొసలి

-
rogovje
దుప్పి కొమ్ములు

-
pavijan
బబూన్

-
medved
ఎలుగుబంటి

-
bivol
గేదె

-
kamela
ఒంటె

-
gepard
చిరుత

-
krava
గోవు

-
krokodil
మొసలి

-
dinozaver
డైనోసార్

-
osel
గాడిద

-
zmaj
డ్రాగన్

-
slon
ఏనుగు

-
žirafa
జిరాఫీ

-
gorila
గొరిల్లా

-
povodni konj
హిప్పో

-
konj
గుర్రము

-
kenguru
కంగారూ

-
leopard
చిఱుతపులి

-
lev
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
ris
శివంగి

-
pošast
భూతము

-
los
దుప్పి

-
noj
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
prašič
పంది

-
polarni medved
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
nosorog
రైనో

-
jelen
మగ జింక

-
tiger
పులి

-
mrož
నీటి గుర్రము

-
divji konj
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము