పెద్ద జంతువులు     
Velike živali

-

aligator

పెద్ద మొసలి

-

rogovje

దుప్పి కొమ్ములు

-

pavijan

బబూన్

-

medved

ఎలుగుబంటి

-

bivol

గేదె

-

kamela

ఒంటె

-

gepard

చిరుత

-

krava

గోవు

-

krokodil

మొసలి

-

dinozaver

డైనోసార్

-

osel

గాడిద

-

zmaj

డ్రాగన్

-

slon

ఏనుగు

-

žirafa

జిరాఫీ

-

gorila

గొరిల్లా

-

povodni konj

హిప్పో

-

konj

గుర్రము

-

kenguru

కంగారూ

-

leopard

చిఱుతపులి

-

lev

సింహము

-

lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ris

శివంగి

-

pošast

భూతము

-

los

దుప్పి

-

noj

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

prašič

పంది

-

polarni medved

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma

చిరుతపులి

-

nosorog

రైనో

-

jelen

మగ జింక

-

tiger

పులి

-

mrož

నీటి గుర్రము

-

divji konj

అడవి గుర్రం

-

zebra

చారల గుర్రము

-
aligator
పెద్ద మొసలి

-
rogovje
దుప్పి కొమ్ములు

-
pavijan
బబూన్

-
medved
ఎలుగుబంటి

-
bivol
గేదె

-
kamela
ఒంటె

-
gepard
చిరుత

-
krava
గోవు

-
krokodil
మొసలి

-
dinozaver
డైనోసార్

-
osel
గాడిద

-
zmaj
డ్రాగన్

-
slon
ఏనుగు

-
žirafa
జిరాఫీ

-
gorila
గొరిల్లా

-
povodni konj
హిప్పో

-
konj
గుర్రము

-
kenguru
కంగారూ

-
leopard
చిఱుతపులి

-
lev
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
ris
శివంగి

-
pošast
భూతము

-
los
దుప్పి

-
noj
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
prašič
పంది

-
polarni medved
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
nosorog
రైనో

-
jelen
మగ జింక

-
tiger
పులి

-
mrož
నీటి గుర్రము

-
divji konj
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము