చిన్న జంతువులు     
Male živali

-

mravlja +

చీమ

-

hrošč +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

ptica +

పక్షి

-

ptičja kletka +

పక్షి పంజరం

-

ptičja hišica +

పక్షి గూడు

-

čmrlj +

బంబుల్ ఈగ

-

metulj +

సీతాకోకచిలుక

-

gosenica +

గొంగళి పురుగు

-

stonoga +

శతపాదులు

-

rakovica +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

muha +

ఈగ

-

žaba +

కప్ప

-

zlata ribica +

బంగారు చేప

-

kobilica +

మిడత

-

morski prašiček +

గినియా పంది

-

hrček +

సీమ ఎలుక

-

jež +

ముళ్ల పంది

-

kolibri +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

legvan +

ఉడుము

-

žuželka +

కీటకము

-

meduza +

జెల్లీ చేప

-

mucek +

పిల్లి పిల్ల

-

pikapolonica +

నల్లి

-

kuščar +

బల్లి

-

+

పేను

-

svizec +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

komar +

దోమ

-

miš +

ఎలుక

-

ostriga +

ఆయిస్టర్

-

škorpijon +

తేలు

-

morski konjiček +

సముద్రపు గుర్రము

-

školjka +

గుల్ల

-

kozica +

రొయ్య చేప

-

pajek +

సాలీడు

-

pajčevina +

సాలీడు జాలము

-

morska zvezda +

తార చేప

-

osa +

కందిరీగ

-
mravlja
చీమ

-
hrošč
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
ptica
పక్షి

-
ptičja kletka
పక్షి పంజరం

-
ptičja hišica
పక్షి గూడు

-
čmrlj
బంబుల్ ఈగ

-
metulj
సీతాకోకచిలుక

-
gosenica
గొంగళి పురుగు

-
stonoga
శతపాదులు

-
rakovica
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
muha
ఈగ

-
žaba
కప్ప

-
zlata ribica
బంగారు చేప

-
kobilica
మిడత

-
morski prašiček
గినియా పంది

-
hrček
సీమ ఎలుక

-
jež
ముళ్ల పంది

-
kolibri
హమ్మింగ్ పక్షి

-
legvan
ఉడుము

-
žuželka
కీటకము

-
meduza
జెల్లీ చేప

-
mucek
పిల్లి పిల్ల

-
pikapolonica
నల్లి

-
kuščar
బల్లి

-

పేను

-
svizec
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
komar
దోమ

-
miš
ఎలుక

-
ostriga
ఆయిస్టర్

-
škorpijon
తేలు

-
morski konjiček
సముద్రపు గుర్రము

-
školjka
గుల్ల

-
kozica
రొయ్య చేప

-
pajek
సాలీడు

-
pajčevina
సాలీడు జాలము

-
morska zvezda
తార చేప

-
osa
కందిరీగ