ప్రకృతి     
Natyra

-

Harku +

చాపము

-

Hangari +

కణజము

-

Limani +

అఖాతము

-

Plazhi +

సముద్రతీరము

-

Fluska +

బుడగ

-

Shpella +

గుహ

-

Ferma +

వ్యవసాయ

-

Zjarri +

అగ్ని

-

Gjurma +

పాదముద్ర

-

Globi +

భూగోళము

-

Korrje +

పంటకోత

-

Deng sane +

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

Liqeni +

సరస్సు

-

Fleta +

ఆకు

-

Mali +

పర్వతము

-

Oqeani +

మహాసముద్రము

-

Panorama +

సమగ్ర దృశ్యము

-

Shkëmbi +

శిల

-

Pranvera +

వసంతము

-

Këneta +

చిత్తడి

-

Pema +

చెట్టు

-

Trungu i pemës +

చెట్టు కాండము

-

Lugina +

లోయ

-

Pamja +

వీక్షణము

-

Anije uji +

నీటి జెట్

-

Ujëvara +

జలపాతము

-

Vala +

అల

-
Harku
చాపము

-
Hangari
కణజము

-
Limani
అఖాతము

-
Plazhi
సముద్రతీరము

-
Fluska
బుడగ

-
Shpella
గుహ

-
Ferma
వ్యవసాయ

-
Zjarri
అగ్ని

-
Gjurma
పాదముద్ర

-
Globi
భూగోళము

-
Korrje
పంటకోత

-
Deng sane
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
Liqeni
సరస్సు

-
Fleta
ఆకు

-
Mali
పర్వతము

-
Oqeani
మహాసముద్రము

-
Panorama
సమగ్ర దృశ్యము

-
Shkëmbi
శిల

-
Pranvera
వసంతము

-
Këneta
చిత్తడి

-
Pema
చెట్టు

-
Trungu i pemës
చెట్టు కాండము

-
Lugina
లోయ

-
Pamja
వీక్షణము

-
Anije uji
నీటి జెట్

-
Ujëvara
జలపాతము

-
Vala
అల