మతము     
Feja

-

Pashkët +

ఈస్టర్ పక్షి

-

Vezë pashkësh +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

Engjëlli +

దేవదూత

-

Zilja +

గంట

-

Bibla +

బైబిలు

-

Peshkopi +

మతగురువు

-

Bekimi +

దీవెన

-

Budizmi +

బౌద్ధమతం

-

Krishterimi +

క్రైస్తవ మతం

-

Dhuratë krishtlindjesh +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

Pemë krishtlindjesh +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

Kisha +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

Arkivoli +

శవపేటిక

-

Krijimi +

సృష్టి

-

Kryqëzata +

సిలువ బొమ్మ

-

Djalli +

దయ్యము

-

Zoti +

దేవుడు

-

Hinduizmi +

హిందూమతము

-

Islami +

ఇస్లామ్ మతము

-

Judaizmi +

యూదు మతము

-

Meditimi +

ధ్యానము

-

Mumja +

తల్లి

-

Muslimani +

మహమ్మదీయులు

-

Papa +

మతాధికారి

-

Lutja +

ప్రార్థన

-

Prifti +

పూజారి

-

Feja +

మతము

-

Shërbimi +

సేవ

-

Sinagogi +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

Tempulli +

ఆలయము

-

Varri +

సమాధి

-
Pashkët
ఈస్టర్ పక్షి

-
Vezë pashkësh
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
Engjëlli
దేవదూత

-
Zilja
గంట

-
Bibla
బైబిలు

-
Peshkopi
మతగురువు

-
Bekimi
దీవెన

-
Budizmi
బౌద్ధమతం

-
Krishterimi
క్రైస్తవ మతం

-
Dhuratë krishtlindjesh
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
Pemë krishtlindjesh
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
Kisha
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
Arkivoli
శవపేటిక

-
Krijimi
సృష్టి

-
Kryqëzata
సిలువ బొమ్మ

-
Djalli
దయ్యము

-
Zoti
దేవుడు

-
Hinduizmi
హిందూమతము

-
Islami
ఇస్లామ్ మతము

-
Judaizmi
యూదు మతము

-
Meditimi
ధ్యానము

-
Mumja
తల్లి

-
Muslimani
మహమ్మదీయులు

-
Papa
మతాధికారి

-
Lutja
ప్రార్థన

-
Prifti
పూజారి

-
Feja
మతము

-
Shërbimi
సేవ

-
Sinagogi
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
Tempulli
ఆలయము

-
Varri
సమాధి