మొక్కలు     
Bimët

-

Bambuja +

వెదురు

-

Çel +

పూయు

-

Tufë lulesh +

పువ్వుల గుత్తి

-

Degë +

శాఖ

-

Burbuqe +

మొగ్గ

-

Kaktusi +

బ్రహ్మ జెముడు

-

Tërfili +

విలాసవంతమైన

-

Boçë +

శంఖు ఆకారం

-

Lule misër +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

Krokusi +

కుంకుమ పువ్వు

-

Lulë-verdhë +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

Luledelen +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

Luleradhiqe +

డాండెలైన్

-

Lule +

పువ్వు

-

Gjethnajë +

దళములు

-

Drithë +

ధాన్యము

-

Bari +

గడ్డి

-

Rritja +

పెరుగుదల

-

Zymbyli +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

Lëndina +

పచ్చిక బయలు

-

Zambaku +

లిల్లీ పుష్పము

-

Liri +

అవిశ విత్తులు

-

Këpurdha +

పుట్టగొడుగు

-

Pemë ulliri +

ఆలివ్ చెట్టు

-

Pemë palme +

పామ్ చెట్టు

-

Manushaqe tringjyrëshe +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

Pemë pjeshke +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

Bimë +

మొక్క

-

Lulekuqe +

గసగసాలు

-

Rrënjë +

వేరు

-

Trëndafili +

గులాబీ

-

Fara +

విత్తనం

-

Lulebore +

మంచుబిందువు

-

Luledielli +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

Gjemb +

ముల్లు

-

Bagazhi +

మొండెము

-

Tulipan +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

Zambak uji +

నీటి కలువ

-

Gruri +

గోధుమలు

-
Bambuja
వెదురు

-
Çel
పూయు

-
Tufë lulesh
పువ్వుల గుత్తి

-
Degë
శాఖ

-
Burbuqe
మొగ్గ

-
Kaktusi
బ్రహ్మ జెముడు

-
Tërfili
విలాసవంతమైన

-
Boçë
శంఖు ఆకారం

-
Lule misër
కార్న్ ఫ్లవర్

-
Krokusi
కుంకుమ పువ్వు

-
Lulë-verdhë
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
Luledelen
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
Luleradhiqe
డాండెలైన్

-
Lule
పువ్వు

-
Gjethnajë
దళములు

-
Drithë
ధాన్యము

-
Bari
గడ్డి

-
Rritja
పెరుగుదల

-
Zymbyli
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
Lëndina
పచ్చిక బయలు

-
Zambaku
లిల్లీ పుష్పము

-
Liri
అవిశ విత్తులు

-
Këpurdha
పుట్టగొడుగు

-
Pemë ulliri
ఆలివ్ చెట్టు

-
Pemë palme
పామ్ చెట్టు

-
Manushaqe tringjyrëshe
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
Pemë pjeshke
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
Bimë
మొక్క

-
Lulekuqe
గసగసాలు

-
Rrënjë
వేరు

-
Trëndafili
గులాబీ

-
Fara
విత్తనం

-
Lulebore
మంచుబిందువు

-
Luledielli
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
Gjemb
ముల్లు

-
Bagazhi
మొండెము

-
Tulipan
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
Zambak uji
నీటి కలువ

-
Gruri
గోధుమలు