సామగ్రి     
Materialet

-

Tunxh +

ఇత్తడి

-

Çimentë +

సిమెంటు

-

Qeramikë +

పింగాణీ

-

Cohë +

వస్త్రము

-

Leckë +

వస్త్రము

-

Pambuku +

ప్రత్తి

-

Kristal +

స్ఫటికము

-

Baltë +

మురికి

-

Ngjitës +

జిగురు

-

Lëkurë +

బాగు చేసిన తోలు

-

Metali +

లోహము

-

Nafta +

చమురు

-

Pluhuri +

పొడి

-

Kripa +

ఉప్పు

-

Rëra +

ఇసుక

-

Skrapi +

చెత్త

-

Argjendi +

వెండి

-

Guri +

రాయి

-

Kashta +

తృణము

-

Druri +

కొయ్య

-

Leshi +

ఉన్ని

-
Tunxh
ఇత్తడి

-
Çimentë
సిమెంటు

-
Qeramikë
పింగాణీ

-
Cohë
వస్త్రము

-
Leckë
వస్త్రము

-
Pambuku
ప్రత్తి

-
Kristal
స్ఫటికము

-
Baltë
మురికి

-
Ngjitës
జిగురు

-
Lëkurë
బాగు చేసిన తోలు

-
Metali
లోహము

-
Nafta
చమురు

-
Pluhuri
పొడి

-
Kripa
ఉప్పు

-
Rëra
ఇసుక

-
Skrapi
చెత్త

-
Argjendi
వెండి

-
Guri
రాయి

-
Kashta
తృణము

-
Druri
కొయ్య

-
Leshi
ఉన్ని