కారు     
Vetura

-

Filtër ajri +

గాలి వడపోత

-

Prishje +

విచ్ఛిన్నత

-

Fushues +

యాత్రా వాహనము

-

Bateri makine +

కారు బ్యాటరీ

-

Sedilje fëmijësh +

పిల్లల సీటు

-

Dëm +

హాని

-

Naftë +

డీజిల్

-

Tub shkarkimi +

ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-

Gomë e shfryrë +

ఫ్లాట్ టైర్

-

Stacion benzine +

గ్యాస్ స్టేషన్

-

Dritë e përparme +

వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-

Mbulesë e makinës +

టోపీ

-

Krik +

జాకీ

-

Bidon derivatesh +

జెర్రీ క్యాన్

-

Bërllok makinash +

జంక్ యార్డు

-

E pasme +

వెనుక భాగము

-

Drita e pasme +

వెనుక లైటు

-

Pasqyrë e pasme +

వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-

Udhëtim +

సవారీ

-

Qark +

రిమ్ము

-

Kandele +

స్పార్క్ ప్లగ్

-

Takeometër +

ట్యాకో మీటర్

-

Tiketë gjobe +

టికెట్

-

Goma +

టైరు

-

Shërbim rimorkimi +

రహదారి సేవ

-

Veturë moderne +

పాతకాలపు కారు

-

Rrota +

చక్రము

-
Filtër ajri
గాలి వడపోత

-
Prishje
విచ్ఛిన్నత

-
Fushues
యాత్రా వాహనము

-
Bateri makine
కారు బ్యాటరీ

-
Sedilje fëmijësh
పిల్లల సీటు

-
Dëm
హాని

-
Naftë
డీజిల్

-
Tub shkarkimi
ఎగ్సాస్ట్ పైపు

-
Gomë e shfryrë
ఫ్లాట్ టైర్

-
Stacion benzine
గ్యాస్ స్టేషన్

-
Dritë e përparme
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

-
Mbulesë e makinës
టోపీ

-
Krik
జాకీ

-
Bidon derivatesh
జెర్రీ క్యాన్

-
Bërllok makinash
జంక్ యార్డు

-
E pasme
వెనుక భాగము

-
Drita e pasme
వెనుక లైటు

-
Pasqyrë e pasme
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

-
Udhëtim
సవారీ

-
Qark
రిమ్ము

-
Kandele
స్పార్క్ ప్లగ్

-
Takeometër
ట్యాకో మీటర్

-
Tiketë gjobe
టికెట్

-
Goma
టైరు

-
Shërbim rimorkimi
రహదారి సేవ

-
Veturë moderne
పాతకాలపు కారు

-
Rrota
చక్రము