కళలు     
Artet

-

Aplauzi +

ప్రశంస

-

Arti +

కళ

-

Harku +

విల్లు

-

Furça +

బ్రష్

-

Libër ngjyrosjeje +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

Balerinë +

నర్తకి

-

Vizatimi +

డ్రాయింగ్

-

Galeria +

గ్యాలరీ

-

Dritare qelqi +

గాజు కిటికీ

-

Grafite +

గ్రాఫిటీ

-

Artizanat +

హస్తకళ

-

Mozaik +

మొజాయిక్

-

Murale +

కుడ్య చిత్రము

-

Muze +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

Performanca +

పనితీరు

-

Pikturë +

బొమ్మ

-

Poemë +

పద్యము

-

Skulptura +

శిల్పము

-

Kënga +

పాట

-

Statuja +

ప్రతిమ

-

Ngjyra uji +

నీటి రంగు

-
Aplauzi
ప్రశంస

-
Arti
కళ

-
Harku
విల్లు

-
Furça
బ్రష్

-
Libër ngjyrosjeje
కలరింగ్ పుస్తకము

-
Balerinë
నర్తకి

-
Vizatimi
డ్రాయింగ్

-
Galeria
గ్యాలరీ

-
Dritare qelqi
గాజు కిటికీ

-
Grafite
గ్రాఫిటీ

-
Artizanat
హస్తకళ

-
Mozaik
మొజాయిక్

-
Murale
కుడ్య చిత్రము

-
Muze
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
Performanca
పనితీరు

-
Pikturë
బొమ్మ

-
Poemë
పద్యము

-
Skulptura
శిల్పము

-
Kënga
పాట

-
Statuja
ప్రతిమ

-
Ngjyra uji
నీటి రంగు