నగరము     
Qyteti

-

Aeroporti

విమానాశ్రయము

-

Ndërtesë apartamentësh

అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-

Banka

బ్యాంకు

-

Qyteti i madh

పెద్ద నగరము

-

Rrugë biçiklete

బైక్ మార్గము

-

Portë varkash

పడవ నౌకాశ్రయము

-

Kryeqyteti

రాజధాని

-

Zilka

గంట మోత

-

Varrezat

స్మశాన వాటిక

-

Kinemaja

సినిమా

-

Qyteti

నగరము

-

Harta e qytetit

నగర పటము

-

Krimi

నేరము

-

Demonstrimi

ప్రదర్శన

-

Panairi

స్ఫురద్రూపము

-

Zjarrëfikësit

అగ్నిమాపక సైన్యము

-

Shatërvani

ఫౌంటెన్

-

Plehrat

ఇంటి చెత్త

-

Porti

నౌకాశ్రయము

-

Hoteli

హోటల్

-

Hidranti

ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-

Pikë referimi

గుర్తింపు చిహ్నము

-

Kuti postare

మెయిల్ బాక్స్

-

Lagje

ఇరుగు పొరుగు

-

Drita neoni

నియాన్ కాంతి

-

Klub nate

నైట్ క్లబ్

-

Qyteti i vjetër

పాత పట్టణం

-

Opera

సంగీత నాటకము

-

Parku

ఉద్యానవనం

-

Stol parku

పార్క్ బల్ల

-

Parkingu

పార్కింగ్ ప్రదేశము

-

Kabinë telefoni

ఫోన్ బూత్

-

Kodi postar (zip)

పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-

Burgu

జైలు

-

Pijetore

అల్పాహారశాల

-

Pamje natyrore

దర్శనీయ స్థలాలు

-

Horizonti

ఆకాశరేఖ

-

Drita rruge

వీధి దీపము

-

Zyrë turistike

పర్యాటక కార్యాలయము

-

Kulla

గోపురము

-

Tuneli

సొరంగ మార్గము

-

Automjeti

వాహనము

-

Fshati

గ్రామము

-

Kullë uji

నీటి టవర్

-
Aeroporti
విమానాశ్రయము

-
Ndërtesë apartamentësh
అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-
Banka
బ్యాంకు

-
Qyteti i madh
పెద్ద నగరము

-
Rrugë biçiklete
బైక్ మార్గము

-
Portë varkash
పడవ నౌకాశ్రయము

-
Kryeqyteti
రాజధాని

-
Zilka
గంట మోత

-
Varrezat
స్మశాన వాటిక

-
Kinemaja
సినిమా

-
Qyteti
నగరము

-
Harta e qytetit
నగర పటము

-
Krimi
నేరము

-
Demonstrimi
ప్రదర్శన

-
Panairi
స్ఫురద్రూపము

-
Zjarrëfikësit
అగ్నిమాపక సైన్యము

-
Shatërvani
ఫౌంటెన్

-
Plehrat
ఇంటి చెత్త

-
Porti
నౌకాశ్రయము

-
Hoteli
హోటల్

-
Hidranti
ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-
Pikë referimi
గుర్తింపు చిహ్నము

-
Kuti postare
మెయిల్ బాక్స్

-
Lagje
ఇరుగు పొరుగు

-
Drita neoni
నియాన్ కాంతి

-
Klub nate
నైట్ క్లబ్

-
Qyteti i vjetër
పాత పట్టణం

-
Opera
సంగీత నాటకము

-
Parku
ఉద్యానవనం

-
Stol parku
పార్క్ బల్ల

-
Parkingu
పార్కింగ్ ప్రదేశము

-
Kabinë telefoni
ఫోన్ బూత్

-
Kodi postar (zip)
పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-
Burgu
జైలు

-
Pijetore
అల్పాహారశాల

-
Pamje natyrore
దర్శనీయ స్థలాలు

-
Horizonti
ఆకాశరేఖ

-
Drita rruge
వీధి దీపము

-
Zyrë turistike
పర్యాటక కార్యాలయము

-
Kulla
గోపురము

-
Tuneli
సొరంగ మార్గము

-
Automjeti
వాహనము

-
Fshati
గ్రామము

-
Kullë uji
నీటి టవర్