వాతావరణము     
Moti

-

Barmetër +

భారమితి

-

Re +

మేఘము

-

Të ftohtit +

చల్లని

-

Gjysmëhëna +

చంద్రవంక

-

Errësira +

చీకటి

-

Thatësira +

కరువు

-

Toka +

భూమి

-

Mjegulla +

పొగమంచు

-

Acari +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

Rrugë e akullt +

ధృవప్రాంతము

-

Vapa +

ఉష్ణము

-

Uragani +

సుడిగాలి

-

Ehull +

ఐసికల్

-

Vetëtima +

మెఱుపు

-

Meteori +

ఉల్కాపాతం

-

Hëna +

చంద్రుడు

-

Ylberi +

హరివిల్లు

-

Pikë shiu +

వర్షపు బిందువు

-

Bora +

మంచు

-

Flok dëbore +

స్నోఫ్లేక్

-

Dordoleci +

మంచు మనిషి

-

Ylli +

నక్షత్రం

-

Stuhia +

తుఫాను

-

Ngitje stuhie +

తుఫాను వేగము

-

Dielli +

సూర్యుడు

-

Rreze dielli +

సూర్యకిరణము

-

Perëndim dielli +

సూర్యాస్తమయము

-

Termometri +

ఉష్ణమాని

-

Shtrëngatë +

ఉరుము

-

Muzgu +

కను చీకటి

-

Moti +

వాతావరణము

-

Lagështi +

తడి పరిస్థితులు

-

Era +

గాలి

-
Barmetër
భారమితి

-
Re
మేఘము

-
Të ftohtit
చల్లని

-
Gjysmëhëna
చంద్రవంక

-
Errësira
చీకటి

-
Thatësira
కరువు

-
Toka
భూమి

-
Mjegulla
పొగమంచు

-
Acari
గడ్డకట్టిన మంచు

-
Rrugë e akullt
ధృవప్రాంతము

-
Vapa
ఉష్ణము

-
Uragani
సుడిగాలి

-
Ehull
ఐసికల్

-
Vetëtima
మెఱుపు

-
Meteori
ఉల్కాపాతం

-
Hëna
చంద్రుడు

-
Ylberi
హరివిల్లు

-
Pikë shiu
వర్షపు బిందువు

-
Bora
మంచు

-
Flok dëbore
స్నోఫ్లేక్

-
Dordoleci
మంచు మనిషి

-
Ylli
నక్షత్రం

-
Stuhia
తుఫాను

-
Ngitje stuhie
తుఫాను వేగము

-
Dielli
సూర్యుడు

-
Rreze dielli
సూర్యకిరణము

-
Perëndim dielli
సూర్యాస్తమయము

-
Termometri
ఉష్ణమాని

-
Shtrëngatë
ఉరుము

-
Muzgu
కను చీకటి

-
Moti
వాతావరణము

-
Lagështi
తడి పరిస్థితులు

-
Era
గాలి