సంగీతం     
Muzika

-

Fizarmonika +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

Balalaika +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

Bendi +

మేళము

-

Banzho +

బాంజో

-

Klarineta +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

Koncerti +

కచ్చేరి

-

Daullja +

డ్రమ్

-

Baterija +

డ్రమ్ములు

-

Flauta +

వేణువు

-

Pianoja e madhe +

గ్రాండ్ పియానో

-

Kitara +

గిటార్

-

Salla +

సభా మందిరం

-

Kibordi +

కీబోర్డ్

-

Organi gojor +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

Muzika +

సంగీతం

-

Platoja e muzikës +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

Nota +

సూచన

-

Organoja +

అవయవము

-

Pianoja +

పియానో

-

Saksofoni +

శాక్సోఫోను

-

Këngëtari +

గాయకుడు

-

Teli +

తీగ

-

Tromba +

గాలి వాద్యము

-

Trombisti +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

Violina +

వాయులీనము

-

Çantë violine +

వాయులీనపు పెట్టె

-

Ksilofoni +

జల తరంగిణి

-
Fizarmonika
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
Balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
Bendi
మేళము

-
Banzho
బాంజో

-
Klarineta
సన్నాయి వాయిద్యం

-
Koncerti
కచ్చేరి

-
Daullja
డ్రమ్

-
Baterija
డ్రమ్ములు

-
Flauta
వేణువు

-
Pianoja e madhe
గ్రాండ్ పియానో

-
Kitara
గిటార్

-
Salla
సభా మందిరం

-
Kibordi
కీబోర్డ్

-
Organi gojor
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
Muzika
సంగీతం

-
Platoja e muzikës
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
Nota
సూచన

-
Organoja
అవయవము

-
Pianoja
పియానో

-
Saksofoni
శాక్సోఫోను

-
Këngëtari
గాయకుడు

-
Teli
తీగ

-
Tromba
గాలి వాద్యము

-
Trombisti
కొమ్ము ఊదువాడు

-
Violina
వాయులీనము

-
Çantë violine
వాయులీనపు పెట్టె

-
Ksilofoni
జల తరంగిణి