పెద్ద జంతువులు     
Kafshët e mëdha

-

Aligatori +

పెద్ద మొసలి

-

Brirë dreri +

దుప్పి కొమ్ములు

-

Babuni +

బబూన్

-

Ariu +

ఎలుగుబంటి

-

Bualli +

గేదె

-

Deveja +

ఒంటె

-

Gatopardi +

చిరుత

-

Lopa +

గోవు

-

Krokodili +

మొసలి

-

Dinosauri +

డైనోసార్

-

Gomari +

గాడిద

-

Dragoni +

డ్రాగన్

-

Elefanti +

ఏనుగు

-

Gjirafa +

జిరాఫీ

-

Gorilla +

గొరిల్లా

-

Kali i nilit +

హిప్పో

-

Kali +

గుర్రము

-

Kanguri +

కంగారూ

-

Leopardi +

చిఱుతపులి

-

Luani +

సింహము

-

Llama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

Rrëqebulli +

శివంగి

-

Përbindëshi +

భూతము

-

Dre brilopatë +

దుప్పి

-

Struci +

నిప్పుకోడి

-

Panda +

పెద్ద జంతువు

-

Derri +

పంది

-

Ariu polar +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

Puma +

చిరుతపులి

-

Rinoceronti +

రైనో

-

Dreri +

మగ జింక

-

Tigri +

పులి

-

Lopë deti +

నీటి గుర్రము

-

Kali i egër +

అడవి గుర్రం

-

Zebra +

చారల గుర్రము

-
Aligatori
పెద్ద మొసలి

-
Brirë dreri
దుప్పి కొమ్ములు

-
Babuni
బబూన్

-
Ariu
ఎలుగుబంటి

-
Bualli
గేదె

-
Deveja
ఒంటె

-
Gatopardi
చిరుత

-
Lopa
గోవు

-
Krokodili
మొసలి

-
Dinosauri
డైనోసార్

-
Gomari
గాడిద

-
Dragoni
డ్రాగన్

-
Elefanti
ఏనుగు

-
Gjirafa
జిరాఫీ

-
Gorilla
గొరిల్లా

-
Kali i nilit
హిప్పో

-
Kali
గుర్రము

-
Kanguri
కంగారూ

-
Leopardi
చిఱుతపులి

-
Luani
సింహము

-
Llama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
Rrëqebulli
శివంగి

-
Përbindëshi
భూతము

-
Dre brilopatë
దుప్పి

-
Struci
నిప్పుకోడి

-
Panda
పెద్ద జంతువు

-
Derri
పంది

-
Ariu polar
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
Puma
చిరుతపులి

-
Rinoceronti
రైనో

-
Dreri
మగ జింక

-
Tigri
పులి

-
Lopë deti
నీటి గుర్రము

-
Kali i egër
అడవి గుర్రం

-
Zebra
చారల గుర్రము