పెద్ద జంతువులు     
Kafshët e mëdha

-

Aligatori

పెద్ద మొసలి

-

Brirë dreri

దుప్పి కొమ్ములు

-

Babuni

బబూన్

-

Ariu

ఎలుగుబంటి

-

Bualli

గేదె

-

Deveja

ఒంటె

-

Gatopardi

చిరుత

-

Lopa

గోవు

-

Krokodili

మొసలి

-

Dinosauri

డైనోసార్

-

Gomari

గాడిద

-

Dragoni

డ్రాగన్

-

Elefanti

ఏనుగు

-

Gjirafa

జిరాఫీ

-

Gorilla

గొరిల్లా

-

Kali i nilit

హిప్పో

-

Kali

గుర్రము

-

Kanguri

కంగారూ

-

Leopardi

చిఱుతపులి

-

Luani

సింహము

-

Llama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

Rrëqebulli

శివంగి

-

Përbindëshi

భూతము

-

Dre brilopatë

దుప్పి

-

Struci

నిప్పుకోడి

-

Panda

పెద్ద జంతువు

-

Derri

పంది

-

Ariu polar

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

Puma

చిరుతపులి

-

Rinoceronti

రైనో

-

Dreri

మగ జింక

-

Tigri

పులి

-

Lopë deti

నీటి గుర్రము

-

Kali i egër

అడవి గుర్రం

-

Zebra

చారల గుర్రము

-
Aligatori
పెద్ద మొసలి

-
Brirë dreri
దుప్పి కొమ్ములు

-
Babuni
బబూన్

-
Ariu
ఎలుగుబంటి

-
Bualli
గేదె

-
Deveja
ఒంటె

-
Gatopardi
చిరుత

-
Lopa
గోవు

-
Krokodili
మొసలి

-
Dinosauri
డైనోసార్

-
Gomari
గాడిద

-
Dragoni
డ్రాగన్

-
Elefanti
ఏనుగు

-
Gjirafa
జిరాఫీ

-
Gorilla
గొరిల్లా

-
Kali i nilit
హిప్పో

-
Kali
గుర్రము

-
Kanguri
కంగారూ

-
Leopardi
చిఱుతపులి

-
Luani
సింహము

-
Llama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
Rrëqebulli
శివంగి

-
Përbindëshi
భూతము

-
Dre brilopatë
దుప్పి

-
Struci
నిప్పుకోడి

-
Panda
పెద్ద జంతువు

-
Derri
పంది

-
Ariu polar
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
Puma
చిరుతపులి

-
Rinoceronti
రైనో

-
Dreri
మగ జింక

-
Tigri
పులి

-
Lopë deti
నీటి గుర్రము

-
Kali i egër
అడవి గుర్రం

-
Zebra
చారల గుర్రము