ప్యాకేజింగ్     
Förpackning

-

aluminiumfolie

అల్యూమినియపు మడత

-

tunna

పీపా

-

korg

బుట్ట

-

flaska

సీసా

-

låda

పెట్టె

-

chokladask

చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-

kartong

మందమైన అట్ట

-

innehåll

విషయము

-

back

గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-

kuvert

కవరు

-

knut

ముడి

-

metallåda

లోహపు పెట్టె

-

oljefat

చమురు డ్రమ్

-

förpackning

ప్యాకేజింగ్

-

papper

కాగితము

-

papperspåse

కాగితపు సంచీ

-

plast

ప్లాస్టిక్

-

konservburk

డబ్బా/క్యాను

-

tygväska

టోట్ బ్యాగ్

-

vinfat

మద్యపు పీపా

-

vinflaska

మద్యము సీసా

-

trälåda

చెక్క పెట్టె

-
aluminiumfolie
అల్యూమినియపు మడత

-
tunna
పీపా

-
korg
బుట్ట

-
flaska
సీసా

-
låda
పెట్టె

-
chokladask
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

-
kartong
మందమైన అట్ట

-
innehåll
విషయము

-
back
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

-
kuvert
కవరు

-
knut
ముడి

-
metallåda
లోహపు పెట్టె

-
oljefat
చమురు డ్రమ్

-
förpackning
ప్యాకేజింగ్

-
papper
కాగితము

-
papperspåse
కాగితపు సంచీ

-
plast
ప్లాస్టిక్

-
konservburk
డబ్బా/క్యాను

-
tygväska
టోట్ బ్యాగ్

-
vinfat
మద్యపు పీపా

-
vinflaska
మద్యము సీసా

-
trälåda
చెక్క పెట్టె