మతము     
Religion

-

påsk +

ఈస్టర్ పక్షి

-

påskägg +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

ängel +

దేవదూత

-

klocka +

గంట

-

bibel +

బైబిలు

-

biskop +

మతగురువు

-

välsignelse +

దీవెన

-

buddism +

బౌద్ధమతం

-

kristendom +

క్రైస్తవ మతం

-

julklapp +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

julgran +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

kyrka +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

kista +

శవపేటిక

-

skapelse +

సృష్టి

-

krucifix +

సిలువ బొమ్మ

-

djävul +

దయ్యము

-

gud +

దేవుడు

-

hinduism +

హిందూమతము

-

islam +

ఇస్లామ్ మతము

-

judendom +

యూదు మతము

-

meditation +

ధ్యానము

-

mumie +

తల్లి

-

muslim +

మహమ్మదీయులు

-

påve +

మతాధికారి

-

bön +

ప్రార్థన

-

präst +

పూజారి

-

religion +

మతము

-

gudstjänst +

సేవ

-

synagoga +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

tempel +

ఆలయము

-

gravkammare +

సమాధి

-
påsk
ఈస్టర్ పక్షి

-
påskägg
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
ängel
దేవదూత

-
klocka
గంట

-
bibel
బైబిలు

-
biskop
మతగురువు

-
välsignelse
దీవెన

-
buddism
బౌద్ధమతం

-
kristendom
క్రైస్తవ మతం

-
julklapp
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
julgran
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
kyrka
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
kista
శవపేటిక

-
skapelse
సృష్టి

-
krucifix
సిలువ బొమ్మ

-
djävul
దయ్యము

-
gud
దేవుడు

-
hinduism
హిందూమతము

-
islam
ఇస్లామ్ మతము

-
judendom
యూదు మతము

-
meditation
ధ్యానము

-
mumie
తల్లి

-
muslim
మహమ్మదీయులు

-
påve
మతాధికారి

-
bön
ప్రార్థన

-
präst
పూజారి

-
religion
మతము

-
gudstjänst
సేవ

-
synagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
tempel
ఆలయము

-
gravkammare
సమాధి