సామగ్రి     
Material

-

mässing +

ఇత్తడి

-

cement +

సిమెంటు

-

keramik +

పింగాణీ

-

duk +

వస్త్రము

-

tyg +

వస్త్రము

-

bomull +

ప్రత్తి

-

kristall +

స్ఫటికము

-

smuts +

మురికి

-

lim +

జిగురు

-

läder +

బాగు చేసిన తోలు

-

metallen +

లోహము

-

olja +

చమురు

-

pulver +

పొడి

-

salt +

ఉప్పు

-

sand +

ఇసుక

-

skrot +

చెత్త

-

silver +

వెండి

-

sten +

రాయి

-

halm +

తృణము

-

trä +

కొయ్య

-

ull +

ఉన్ని

-
mässing
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
keramik
పింగాణీ

-
duk
వస్త్రము

-
tyg
వస్త్రము

-
bomull
ప్రత్తి

-
kristall
స్ఫటికము

-
smuts
మురికి

-
lim
జిగురు

-
läder
బాగు చేసిన తోలు

-
metallen
లోహము

-
olja
చమురు

-
pulver
పొడి

-
salt
ఉప్పు

-
sand
ఇసుక

-
skrot
చెత్త

-
silver
వెండి

-
sten
రాయి

-
halm
తృణము

-
trä
కొయ్య

-
ull
ఉన్ని