కళలు     
Konst

-

applåd +

ప్రశంస

-

konst +

కళ

-

bugning +

విల్లు

-

pensel +

బ్రష్

-

målarbok +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

dansare +

నర్తకి

-

teckning +

డ్రాయింగ్

-

galleri +

గ్యాలరీ

-

glasfönster +

గాజు కిటికీ

-

graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

hantverk +

హస్తకళ

-

mosaik +

మొజాయిక్

-

väggmålning +

కుడ్య చిత్రము

-

museum +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

framförande +

పనితీరు

-

tavla +

బొమ్మ

-

dikt +

పద్యము

-

skulptur +

శిల్పము

-

låt +

పాట

-

staty +

ప్రతిమ

-

vattenfärg +

నీటి రంగు

-
applåd
ప్రశంస

-
konst
కళ

-
bugning
విల్లు

-
pensel
బ్రష్

-
målarbok
కలరింగ్ పుస్తకము

-
dansare
నర్తకి

-
teckning
డ్రాయింగ్

-
galleri
గ్యాలరీ

-
glasfönster
గాజు కిటికీ

-
graffiti
గ్రాఫిటీ

-
hantverk
హస్తకళ

-
mosaik
మొజాయిక్

-
väggmålning
కుడ్య చిత్రము

-
museum
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
framförande
పనితీరు

-
tavla
బొమ్మ

-
dikt
పద్యము

-
skulptur
శిల్పము

-
låt
పాట

-
staty
ప్రతిమ

-
vattenfärg
నీటి రంగు