నగరము     
Stad

-

flygplats

విమానాశ్రయము

-

bostadshus

అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-

bänk

బ్యాంకు

-

storstad

పెద్ద నగరము

-

cykelbana

బైక్ మార్గము

-

båthamn

పడవ నౌకాశ్రయము

-

huvudstad

రాజధాని

-

klockspel

గంట మోత

-

kyrkogård

స్మశాన వాటిక

-

bio

సినిమా

-

stad

నగరము

-

stadskarta

నగర పటము

-

brott

నేరము

-

demonstration

ప్రదర్శన

-

mässa

స్ఫురద్రూపము

-

brandkår

అగ్నిమాపక సైన్యము

-

fontän

ఫౌంటెన్

-

sopor

ఇంటి చెత్త

-

hamn

నౌకాశ్రయము

-

hotell

హోటల్

-

brandpost

ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-

landmärke

గుర్తింపు చిహ్నము

-

brevlådan

మెయిల్ బాక్స్

-

område

ఇరుగు పొరుగు

-

neonljus

నియాన్ కాంతి

-

nattklubb

నైట్ క్లబ్

-

gamla stan

పాత పట్టణం

-

opera

సంగీత నాటకము

-

park

ఉద్యానవనం

-

parkbänk

పార్క్ బల్ల

-

parkering

పార్కింగ్ ప్రదేశము

-

telefonkiosk

ఫోన్ బూత్

-

postnummer

పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-

fängelse

జైలు

-

pub

అల్పాహారశాల

-

sevärdhet

దర్శనీయ స్థలాలు

-

horisont

ఆకాశరేఖ

-

gatlykta

వీధి దీపము

-

turistbyrå

పర్యాటక కార్యాలయము

-

torn

గోపురము

-

tunnel

సొరంగ మార్గము

-

fordon

వాహనము

-

by

గ్రామము

-

vattentorn

నీటి టవర్

-
flygplats
విమానాశ్రయము

-
bostadshus
అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-
bänk
బ్యాంకు

-
storstad
పెద్ద నగరము

-
cykelbana
బైక్ మార్గము

-
båthamn
పడవ నౌకాశ్రయము

-
huvudstad
రాజధాని

-
klockspel
గంట మోత

-
kyrkogård
స్మశాన వాటిక

-
bio
సినిమా

-
stad
నగరము

-
stadskarta
నగర పటము

-
brott
నేరము

-
demonstration
ప్రదర్శన

-
mässa
స్ఫురద్రూపము

-
brandkår
అగ్నిమాపక సైన్యము

-
fontän
ఫౌంటెన్

-
sopor
ఇంటి చెత్త

-
hamn
నౌకాశ్రయము

-
hotell
హోటల్

-
brandpost
ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-
landmärke
గుర్తింపు చిహ్నము

-
brevlådan
మెయిల్ బాక్స్

-
område
ఇరుగు పొరుగు

-
neonljus
నియాన్ కాంతి

-
nattklubb
నైట్ క్లబ్

-
gamla stan
పాత పట్టణం

-
opera
సంగీత నాటకము

-
park
ఉద్యానవనం

-
parkbänk
పార్క్ బల్ల

-
parkering
పార్కింగ్ ప్రదేశము

-
telefonkiosk
ఫోన్ బూత్

-
postnummer
పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-
fängelse
జైలు

-
pub
అల్పాహారశాల

-
sevärdhet
దర్శనీయ స్థలాలు

-
horisont
ఆకాశరేఖ

-
gatlykta
వీధి దీపము

-
turistbyrå
పర్యాటక కార్యాలయము

-
torn
గోపురము

-
tunnel
సొరంగ మార్గము

-
fordon
వాహనము

-
by
గ్రామము

-
vattentorn
నీటి టవర్