సంగీతం     
Musik

-

dragspel +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalajka +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

band +

మేళము

-

banjo +

బాంజో

-

klarinett +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

konsert +

కచ్చేరి

-

trumma +

డ్రమ్

-

trummor +

డ్రమ్ములు

-

flöjt +

వేణువు

-

flygel +

గ్రాండ్ పియానో

-

gitarr +

గిటార్

-

konsertsal +

సభా మందిరం

-

keyboard +

కీబోర్డ్

-

munspel +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

musik +

సంగీతం

-

notställ +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

not +

సూచన

-

orgel +

అవయవము

-

piano +

పియానో

-

saxofon +

శాక్సోఫోను

-

sångare +

గాయకుడు

-

sträng +

తీగ

-

trumpet +

గాలి వాద్యము

-

trumpetare +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

fiol +

వాయులీనము

-

fiolfodral +

వాయులీనపు పెట్టె

-

xylofon +

జల తరంగిణి

-
dragspel
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalajka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
band
మేళము

-
banjo
బాంజో

-
klarinett
సన్నాయి వాయిద్యం

-
konsert
కచ్చేరి

-
trumma
డ్రమ్

-
trummor
డ్రమ్ములు

-
flöjt
వేణువు

-
flygel
గ్రాండ్ పియానో

-
gitarr
గిటార్

-
konsertsal
సభా మందిరం

-
keyboard
కీబోర్డ్

-
munspel
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
musik
సంగీతం

-
notställ
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
not
సూచన

-
orgel
అవయవము

-
piano
పియానో

-
saxofon
శాక్సోఫోను

-
sångare
గాయకుడు

-
sträng
తీగ

-
trumpet
గాలి వాద్యము

-
trumpetare
కొమ్ము ఊదువాడు

-
fiol
వాయులీనము

-
fiolfodral
వాయులీనపు పెట్టె

-
xylofon
జల తరంగిణి