కళాత్మకత     
Arkitektur

-

arkitektur +

శిల్పకళ

-

arena +

కార్యక్షేత్రం

-

lada +

గాదె

-

barock +

శిల్పకళాశైలి

-

byggsten +

బ్లాకు

-

tegelhus +

ఇటుకల ఇల్లు

-

bro +

వంతెన

-

byggnad +

భవనము

-

slott +

కోట

-

domkyrka +

కేథడ్రాల్

-

pelare +

కాలమ్

-

byggplats +

నిర్మాణ స్థలం

-

kupol +

గుమ్మటపు కప్పు

-

fasad +

ప్రవేశద్వారం

-

fotbollsstadium +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

fort +

కోట

-

gavel +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

port +

ప్రవేశద్వారము

-

korsvirkeshus +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

fyr +

లైట్ హౌస్

-

monument +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

moské +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

obelisk +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

kontorsbyggnad +

కార్యాలయ భవనము

-

tak +

ఇంటి పైకప్పు

-

ruin +

శిథిలము

-

ställning +

మంచె

-

skyskrapa +

ఆకాశహర్మం

-

hängbro +

వేలాడే వంతెన

-

kakelplatta +

చదరపు పెంకు

-
arkitektur
శిల్పకళ

-
arena
కార్యక్షేత్రం

-
lada
గాదె

-
barock
శిల్పకళాశైలి

-
byggsten
బ్లాకు

-
tegelhus
ఇటుకల ఇల్లు

-
bro
వంతెన

-
byggnad
భవనము

-
slott
కోట

-
domkyrka
కేథడ్రాల్

-
pelare
కాలమ్

-
byggplats
నిర్మాణ స్థలం

-
kupol
గుమ్మటపు కప్పు

-
fasad
ప్రవేశద్వారం

-
fotbollsstadium
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
fort
కోట

-
gavel
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
port
ప్రవేశద్వారము

-
korsvirkeshus
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
fyr
లైట్ హౌస్

-
monument
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
moské
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
obelisk
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
kontorsbyggnad
కార్యాలయ భవనము

-
tak
ఇంటి పైకప్పు

-
ruin
శిథిలము

-
ställning
మంచె

-
skyskrapa
ఆకాశహర్మం

-
hängbro
వేలాడే వంతెన

-
kakelplatta
చదరపు పెంకు