పెద్ద జంతువులు     
Stora djur

-

alligator +

పెద్ద మొసలి

-

horn +

దుప్పి కొమ్ములు

-

babian +

బబూన్

-

björn +

ఎలుగుబంటి

-

buffel +

గేదె

-

kamel +

ఒంటె

-

gepard +

చిరుత

-

ko +

గోవు

-

krokodil +

మొసలి

-

dinosaurie +

డైనోసార్

-

åsna +

గాడిద

-

drake +

డ్రాగన్

-

elefant +

ఏనుగు

-

giraff +

జిరాఫీ

-

gorilla +

గొరిల్లా

-

flodhäst +

హిప్పో

-

häst +

గుర్రము

-

känguru +

కంగారూ

-

leopard +

చిఱుతపులి

-

lejon +

సింహము

-

lama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

lodjur +

శివంగి

-

monster +

భూతము

-

älg +

దుప్పి

-

struts +

నిప్పుకోడి

-

panda +

పెద్ద జంతువు

-

gris +

పంది

-

isbjörn +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma +

చిరుతపులి

-

noshörning +

రైనో

-

kronhjort +

మగ జింక

-

tiger +

పులి

-

valross +

నీటి గుర్రము

-

vildhäst +

అడవి గుర్రం

-

zebra +

చారల గుర్రము

-
alligator
పెద్ద మొసలి

-
horn
దుప్పి కొమ్ములు

-
babian
బబూన్

-
björn
ఎలుగుబంటి

-
buffel
గేదె

-
kamel
ఒంటె

-
gepard
చిరుత

-
ko
గోవు

-
krokodil
మొసలి

-
dinosaurie
డైనోసార్

-
åsna
గాడిద

-
drake
డ్రాగన్

-
elefant
ఏనుగు

-
giraff
జిరాఫీ

-
gorilla
గొరిల్లా

-
flodhäst
హిప్పో

-
häst
గుర్రము

-
känguru
కంగారూ

-
leopard
చిఱుతపులి

-
lejon
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
lodjur
శివంగి

-
monster
భూతము

-
älg
దుప్పి

-
struts
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
gris
పంది

-
isbjörn
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
noshörning
రైనో

-
kronhjort
మగ జింక

-
tiger
పులి

-
valross
నీటి గుర్రము

-
vildhäst
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము