పెద్ద జంతువులు     
Stora djur

-

alligator

పెద్ద మొసలి

-

horn

దుప్పి కొమ్ములు

-

babian

బబూన్

-

björn

ఎలుగుబంటి

-

buffel

గేదె

-

kamel

ఒంటె

-

gepard

చిరుత

-

ko

గోవు

-

krokodil

మొసలి

-

dinosaurie

డైనోసార్

-

åsna

గాడిద

-

drake

డ్రాగన్

-

elefant

ఏనుగు

-

giraff

జిరాఫీ

-

gorilla

గొరిల్లా

-

flodhäst

హిప్పో

-

häst

గుర్రము

-

känguru

కంగారూ

-

leopard

చిఱుతపులి

-

lejon

సింహము

-

lama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

lodjur

శివంగి

-

monster

భూతము

-

älg

దుప్పి

-

struts

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

gris

పంది

-

isbjörn

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma

చిరుతపులి

-

noshörning

రైనో

-

kronhjort

మగ జింక

-

tiger

పులి

-

valross

నీటి గుర్రము

-

vildhäst

అడవి గుర్రం

-

zebra

చారల గుర్రము

-
alligator
పెద్ద మొసలి

-
horn
దుప్పి కొమ్ములు

-
babian
బబూన్

-
björn
ఎలుగుబంటి

-
buffel
గేదె

-
kamel
ఒంటె

-
gepard
చిరుత

-
ko
గోవు

-
krokodil
మొసలి

-
dinosaurie
డైనోసార్

-
åsna
గాడిద

-
drake
డ్రాగన్

-
elefant
ఏనుగు

-
giraff
జిరాఫీ

-
gorilla
గొరిల్లా

-
flodhäst
హిప్పో

-
häst
గుర్రము

-
känguru
కంగారూ

-
leopard
చిఱుతపులి

-
lejon
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
lodjur
శివంగి

-
monster
భూతము

-
älg
దుప్పి

-
struts
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
gris
పంది

-
isbjörn
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
noshörning
రైనో

-
kronhjort
మగ జింక

-
tiger
పులి

-
valross
నీటి గుర్రము

-
vildhäst
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము