చిన్న జంతువులు     
Små djur

-

myra +

చీమ

-

skalbagge +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

fågel +

పక్షి

-

fågelbur +

పక్షి పంజరం

-

fågelholk +

పక్షి గూడు

-

humla +

బంబుల్ ఈగ

-

fjäril +

సీతాకోకచిలుక

-

larv +

గొంగళి పురుగు

-

tusenfoting +

శతపాదులు

-

krabba +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

fluga +

ఈగ

-

groda +

కప్ప

-

guldfisk +

బంగారు చేప

-

gräshoppa +

మిడత

-

marsvin +

గినియా పంది

-

hamster +

సీమ ఎలుక

-

igelkott +

ముళ్ల పంది

-

kolibri +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

leguan +

ఉడుము

-

insekt +

కీటకము

-

manet +

జెల్లీ చేప

-

kattunge +

పిల్లి పిల్ల

-

nyckelpiga +

నల్లి

-

ödla +

బల్లి

-

lus +

పేను

-

murmeldjur +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

mygga +

దోమ

-

mus +

ఎలుక

-

ostron +

ఆయిస్టర్

-

skorpion +

తేలు

-

sjöhäst +

సముద్రపు గుర్రము

-

skal +

గుల్ల

-

räka +

రొయ్య చేప

-

spindel +

సాలీడు

-

spindelnät +

సాలీడు జాలము

-

sjöstjärna +

తార చేప

-

geting +

కందిరీగ

-
myra
చీమ

-
skalbagge
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
fågel
పక్షి

-
fågelbur
పక్షి పంజరం

-
fågelholk
పక్షి గూడు

-
humla
బంబుల్ ఈగ

-
fjäril
సీతాకోకచిలుక

-
larv
గొంగళి పురుగు

-
tusenfoting
శతపాదులు

-
krabba
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
fluga
ఈగ

-
groda
కప్ప

-
guldfisk
బంగారు చేప

-
gräshoppa
మిడత

-
marsvin
గినియా పంది

-
hamster
సీమ ఎలుక

-
igelkott
ముళ్ల పంది

-
kolibri
హమ్మింగ్ పక్షి

-
leguan
ఉడుము

-
insekt
కీటకము

-
manet
జెల్లీ చేప

-
kattunge
పిల్లి పిల్ల

-
nyckelpiga
నల్లి

-
ödla
బల్లి

-
lus
పేను

-
murmeldjur
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
mygga
దోమ

-
mus
ఎలుక

-
ostron
ఆయిస్టర్

-
skorpion
తేలు

-
sjöhäst
సముద్రపు గుర్రము

-
skal
గుల్ల

-
räka
రొయ్య చేప

-
spindel
సాలీడు

-
spindelnät
సాలీడు జాలము

-
sjöstjärna
తార చేప

-
geting
కందిరీగ