సామగ్రి     
மூலப்பொருட்கள்

-
பித்தளை
pittaḷai
ఇత్తడి

-
சிமென்ட்
cimeṉṭ
సిమెంటు

-
பீங்கான்
pīṅkāṉ
పింగాణీ

-
கைத்துணி
kaittuṇi
వస్త్రము

-
துணி
tuṇi
వస్త్రము

-
பருத்தி
parutti
ప్రత్తి

-
படிகம்
paṭikam
స్ఫటికము

-
அழுக்கு
aḻukku
మురికి

-
பசை
pacai
జిగురు

-
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்
patappaṭuttappaṭṭatōl
బాగు చేసిన తోలు

-
உலோகம்
ulōkam
లోహము

-
எண்ணெய்
eṇṇey
చమురు

-
பொடி
poṭi
పొడి

-
உப்பு
uppu
ఉప్పు

-
மணல்
maṇal
ఇసుక

-
வீணான பொருள்கள்
vīṇāṉa poruḷkaḷ
చెత్త

-
வெள்ளி
veḷḷi
వెండి

-
கல்
kal
రాయి

-
வைக்கோல்
vaikkōl
తృణము

-
மரம்
maram
కొయ్య

-
கம்பளி
kampaḷi
ఉన్ని